Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014

From Part to Wholeness

Dear readers!
This post will be finished during the next days/weeks.

I've tried to establish some other blogs, but I see Permaliv is by far most popular. So I've decided, in respect of my readers, to upgrade this blog and start posting regularly on it again. But probably I'll not have time for this before next winter. I've therefore decided to set up a summer post to give something to think about for summertime.

As I write this in morning I've already had more than 100 visitors. I do now regularly have between 200-500 visitors a day. Some days I've surpassed 1000 hits. This is amazing for such a counter-popular blog!

I'm happy to see the international slant among my readers, I do now have a high score among countries such as Russia, Ukraine, Germany, China and India. Just the last month I had almost 3000 hits from India. One day I had more than 1000 hits from China alone.

I will use this blog to make a world of wholeness, and to end the realm of capitalism…

The City of God is Prague

It's really true, the city of God carries the name Prague. I've never been closer to God. I could feel Alexander's theory of centers come alive, materialized through the 15 transformations of wholeness. Leaving Prague was like for a newborn child to be torn away from her mother. I'm still in shock. Why am I here in this barren land? What have I done to suffer here? After eight nights in Prague I felt like I'd been there forever. As there for God is no such thing as time.
God materialized himself in Prague, or we have materialized God in Prague, it's the same thing. We were put on Earth to create wholeness. Prague is wholeness. Not to create wholeness, or to reduce wholeness on Earth, for your fellow human beings, might be the worst sin a man can conduct. Because with reducing wholeness, you reduce the presence of God. Nothing less!
See my images from Prague here.

Here’s an interesting piece by Christopher Alexander about the relationship between matter and spiri…

Ei unik samansmelting av bøhmisk kunsthandverk og jugendstilen

Publisert hjå Kulturver.com onsdag 14. mai, 2014.

Heilt på tampen av turen vår til Praha i byrjinga av mai vart eg gjort merksam på ei art nouveau-utstilling i representasjonshuset Obecni Dum, berre ein time før vi skulle eta den siste middagen. Eg hadde vore her før, men utstillinga var til mi overrasking ikkje marknadsført ved inngangen. Det var nok difor eg og dotter mi mest vart åleine der. Truleg kunne eg umerka ha stole med meg nokre av desse kunstverka, då den strenge grå dama som satt vakt smelta for dotter mi og vart mest oppteken av henne. Dei er veldig glade i born i Praha, ei fylgje av den vakre arkitekturen som omhyllar dei.

Eg hadde knapt ein time til rådigheit, og minnekortet var fullt. Då eg såg kor vakker denne kunsten var byrja eg frenetisk å slette annanrangs bilete, men er redd eg òg sletta nokre fulltrefferar i farten. Men det var verdt det, slik at eg i alle fall til ein viss grad fekk foreviga nokre av desse meisterverka.

Sjølv elskar eg jugendstilen, og denne f…

Foredrag av Pål Steigan: Kampen om jordas energiressurser

Publisert hos Kulturverk.com onsdag 21. mai, 2014 
Pål Steigan kan sies å være Skandinavias svar på John Michael Greer, hvor begge setter vårt forfeilede politiske og økonomiske system inn i en større energi-økonomisk virkelighet. Både Steigan og Greer viser hvordan vi nå lever i sammenbruddets tid, og kaster blår i øynene på framskrittsideologene, som uhemmet har fått blende oss så lenge.

Men samtidig er det stor forskjell på disse to bloggerne, jeg anbefaler derfor å følge dem begge. Mens Greer er svært anti-politisk, kan man ikke si dette om Steigan. Og mens Greer er opptatt av de store historiske linjer, er Steigan mer som gravejournalisten, som møysommelig avdekker viktige fakta og sammenhenger i samtiden.

Det er godt å høre hvordan Steigan i foredraget slår fast at “pensjonsfondet” aldri kommer til å bli nyttet til pensjoner, men er et middel for den internasjonale finanseliten for å opprettholde dagens system, som heldigvis ikke er morgendagens system, da det ikke er bærekra…