Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2017

Kulturhistorisk vandring etter Fossemøllen II ved Olterudelva

See the images as an automatic slideshowhere!

Sommeren 2016 foreslo jeg pilegrimsvandringen etter Dahlsleden rundt Totenåsen, og påfølgende høst lanserte jeg tanken om en vandring fra Fossemøllen I til Fossemøllen II.

– Dahlsleden – I fotsporene til Totenåsens apostel


– Kulturhistorisk vandring fra Fossemøllen I til Fossemøllen II (Bevar de siste minnene etter fossemøllingsslekta!)

Realitetene har imidlertid innhentet meg, og jeg innser at hva som er mulig er en kulturhistorisk vandring etter det som var Fossemøllen II ved Olterudelva. For å få til dette slik jeg ønsker er jeg imidlertid avhengig av en skjermingsvoll opp mot høgspenten.
Igjen vil jeg oppfordre kommunen til at jeg får godkjent skjermingsvollen min. Denne vil være en berikelse for skogsbildet, humler, fugler, insekt- og dyreliv. Vollen vil gi en mer avsondret stemning for skogsbildet og de gamle vannkraftsruinene etter Olterudelva, som er av stor kulturhistorisk verdi. Skogen anser jeg som vernet, den skal vær…