Wednesday, October 5, 2016

Det er kostbart å ikke bygge vakkert

Det er ikke sant at man ikke kan bygge vakkert uten en mengde sirlige detaljer som koster masse og krever kunsthåndverkere, slik det hevdes i slutten av reportasjen. I Alexanders Eishin Campus i Tokyo er det hovedsaklig kun judohallen som er sirlig utsmykket, resten er veldig enkelt, men allikevel vakkert. Å kopiere en overlesset barokk arkitektur er det ingen mening i.
De kostbare utsmykningene som krever særlige håndverkere får man konsentrere til noen få signalbygg. Det viktigste er imidlertid prosessen, at denne er adaptiv, samt at man bygger etter timer og ikke profittkrav. Alexander har utarbeidet hvordan en slik prosess kan foregå i sin siste bok “Battle”: http://www.arch.ksu.edu/seamon/Seamon_Alexander_Battle.htm

Jugendarkitekturen, som var den første industrielle arkitekturen, viser da vitterlig at vi kan bygge vakkert selv med skallbekledde stålrammer. I de klassiske murbyggene var man naturligvis avhengig av vakre bueganger og hvelv som en integrert del av den bærende konstruksjonen. Disse samsvarer med den menneskelige biofili, iom at de reflekterer krefter i naturen som er en del av oss. Som kompresjon, strekking, tyngdekraften etc. Noe av dette har jeg omtalt i denne artikkelen: http://permaliv.blogspot.no/2011/06/new-permatecture-toolbox-from-nikos.html
Vi kan ikke akseptere at menneskets biofile biologi/nevrologi forkastes fordi industrien foretrekker enkle elementbygg!
Lytt til Salingaros hos Levevei: http://www.levevei.no/2013/10/episode-84-creating-built-environments-that-support-life/
Arkitekturens oppgave må være å underbygge livet, ikke korporasjonenes bunnlinje!
Eishin Campus

Se SVT-reportasjen med Arkitekturopproret og les resten av mine kommentarer:

- Arktitekturupprorets Arianna Benigno på SVT Kulturnyheterna

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...