Monday, October 17, 2016

Inngruppereaktoren

Kommentar.
Så litt på en dokumentar om keiser Caligula i går, her snakker man virkelig begjær, med lystyachter på over hundre meter fulle av luksus mm, som ville gjort Røkke full av misunnelse. Slik går det når inngruppe-kontrollen oppløses fullstendig.

Men kan vi få oss alle inn i masse små inngruppe-reaktorer kan vi få kontroll på det menneskelige begjæret, slik at det ikke overopphetes, som i tilfellet med Caligula. Les boka til Bongard!

Ellers interessant med thoriumreaktoren! Men dette er kun halve løsningen. Vi trenger inngruppereaktoren også!
Inngruppe-reaktoren
– Vår hensikt med denne boken er å tyde tidens tegn. Da må vi se at våre grunnleggende økonomiske trossetninger har skapt en kultur som gjør fattigdom, vold, dårlig helse og sårbare økonomiske systemer uunngåelige, skriver forfatterne av boka An other kingdom. Departing the consumer culture. De sammenligner markedsideologien og forbrukerkulturen med faraos egyptiske rike og kaller oss – «israelsfolket» – til å bryte opp og dra ut. 
Bak boka står to samfunnsvitere som er aktivister for alternative samfunnsmodeller, Peter Bloch og John McKnight, og teologen Walter Brueggemann. Selv om de har ulike faglige ståsteder, er teksten skrevet av alle tre i fellesskap.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...