Skip to main content

Without the 15 Transformations of Wholeness a New Permanent Culture Can Not Grow

Read the article on PCN on where this comment was made here.

I want to give you two quotes from Alexander's latest book, The Battle for the Life and Beauty of the Earth. As these quotas shows, the 15 properties are the basic transformations shaping the Earth. Ever since the Big Bang and throughout human history these properties have transformed every element of the universe into living structure, until industrial revolution and most essentially the rise of Modernism in the last century.

There might be other planets in the universe where this happened too, but probably it happened for the first time at Earth in the last century, this during a time span of soon 14 billion years that have now passed since the beginning of the universe.

As Alexander has shown in the "Nature of Order"-series, wholeness can only be achieved through these 15 transformations. Any system not achieving wholeness is doomed to collapse. This is why they are essential to a new permanent culture, and MUST again be brought to life: http://permaculturenews.org/2012/08/10/permaculture-nature-civilization/
Morphogenesis then occurs by the repeated application of the fifteen transformations on the centers in a configuration. We call them transformations from now on, not properties, because each one is expressed as an instruction -- an action of transformation -- which can be applied to a configuration, then giving a concrete geometric result, thus transforming the overall wholeness. Each transformation can be applied to any centers in a given configuration, and thus transforming the configuration in a huge number of different ways. The fundamental and important generic idea at the core of what follows is that taking these actions continuously extends the wholeness of a structure. - Christopher Alexander, The Battle for the Life and Beauty of the Earth, page 430-431
Here are the fifteen properties, now expressed as fifteen transformations that generate life. These provide the active juice with which a living system provides the range of possibilities with which we may work. EVERY LIVING SYSTEM USES THESE TRANSFORMATIONS. They are the active elements which go to work. - Christopher Alexander, The Battle for the Life and Beauty of the Earth, page 431
If anarchy, with that I mean self-organization, shall work, this system must generate wholeness, if not it will collapse, just like any other mechanical system. The fifteen transformations on the other hand, unfolds themselves through morphogenesis, like any living system. Without them a new permanent culture cannot grow!

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …