Skip to main content

Platon trenger IGD & IGD som gaveøkonomi

I dag har vi gjennom IGD endelig mulighet til å realisere Platons idealsamfunn

Væringen
17. februar 2015 klokka 05:32
Henriksen,
Som et apropos til kommentaren om penger og makt… Platons tanker om idealsamfunnet bestod jo blant annet av tanker om akkurat det. Hans løsning var at politiske ledere ikke kunne være rike og at ledere skulle leve i en slags askese. Salig Platon hadde et svært godt poeng der.

Svar

Øyvind Holmstad
17. februar 2015 klokka 08:33
Det kan Platon bare drømme om uten inngruppas begrensninger gjennom handikapprinsippet. Derfor kan Platons ideer kun realiseres gjennom InnGruppe-Demokratiet!

Takk for disse tankene! Jeg skal ta dem med meg i mitt videre arbeid for implementeringen av IGD, et vektig argument.

-------------------

En mulig arbeidstittel kan være: «InnGruppe-Demokratiet som forutsetning for Platons ideer om idealsamfunnet»

Med IGD mot en ny gaveøkonomi


  • Øyvind Holmstad Jeg kom til å tenke på at egentlig blir IGD en form for gaveøkonomi, slik Gail kommer inn på det i artikkelen, da det i begge tilfeller er inngruppa som gjør at økonomien fungerer. Gail har helt sikkert ikke tenkt på at vi kan skalere opp denne modellen eller gaveøkonomiene til store samfunn, slik man ønsket å gjøre det med MEDOSS. At sirupshjernene i forskningsrådets dommerpanel ikke forstod denne muligheten, er trist.
  • Øyvind Holmstad Men slår Gails analyser til vil den nåværende økonomien være en saga blott i løpet av et par tiår. Er det mulig å få IGD til å fungere på et nasjonalt nivå uten internett, nettelektrisitet og moderne transportmidler?
  • Øyvind Holmstad Tror jeg etter hvert vil forsøke å skrive en artikkel for Kulturverk med utgangspunkt i Gails artikkel, hvor jeg forsøker å vise hvordan IGD er en form for gaveøkonomi anvendt på storsamfunnet vha. inngruppa, og hvordan denne kan ta over når vårt gjeldsbaserte system stanger hodet i ressursveggene.

Les innlegget på Facebook her.

Les Tverbergs essay her.

Min Kulturverks-artikkel: Er livet ei gåve eller ei vare?

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks