Wednesday, February 18, 2015

Platon trenger IGD & IGD som gaveøkonomi

I dag har vi gjennom IGD endelig mulighet til å realisere Platons idealsamfunn

Væringen
17. februar 2015 klokka 05:32
Henriksen,
Som et apropos til kommentaren om penger og makt… Platons tanker om idealsamfunnet bestod jo blant annet av tanker om akkurat det. Hans løsning var at politiske ledere ikke kunne være rike og at ledere skulle leve i en slags askese. Salig Platon hadde et svært godt poeng der.

Svar

Øyvind Holmstad
17. februar 2015 klokka 08:33
Det kan Platon bare drømme om uten inngruppas begrensninger gjennom handikapprinsippet. Derfor kan Platons ideer kun realiseres gjennom InnGruppe-Demokratiet!

Takk for disse tankene! Jeg skal ta dem med meg i mitt videre arbeid for implementeringen av IGD, et vektig argument.

-------------------

En mulig arbeidstittel kan være: «InnGruppe-Demokratiet som forutsetning for Platons ideer om idealsamfunnet»

Med IGD mot en ny gaveøkonomi


  • Øyvind Holmstad Jeg kom til å tenke på at egentlig blir IGD en form for gaveøkonomi, slik Gail kommer inn på det i artikkelen, da det i begge tilfeller er inngruppa som gjør at økonomien fungerer. Gail har helt sikkert ikke tenkt på at vi kan skalere opp denne modellen eller gaveøkonomiene til store samfunn, slik man ønsket å gjøre det med MEDOSS. At sirupshjernene i forskningsrådets dommerpanel ikke forstod denne muligheten, er trist.
  • Øyvind Holmstad Men slår Gails analyser til vil den nåværende økonomien være en saga blott i løpet av et par tiår. Er det mulig å få IGD til å fungere på et nasjonalt nivå uten internett, nettelektrisitet og moderne transportmidler?
  • Øyvind Holmstad Tror jeg etter hvert vil forsøke å skrive en artikkel for Kulturverk med utgangspunkt i Gails artikkel, hvor jeg forsøker å vise hvordan IGD er en form for gaveøkonomi anvendt på storsamfunnet vha. inngruppa, og hvordan denne kan ta over når vårt gjeldsbaserte system stanger hodet i ressursveggene.

Les innlegget på Facebook her.

Les Tverbergs essay her.

Min Kulturverks-artikkel: Er livet ei gåve eller ei vare?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...