Skip to main content

Må sees: "Spelet om Stockholm" (Heslighetspunktet kontra Herlighetspunktet)

En dokumentar som må sees, den er tilgjengelig til 26. januar 2019!

- Spelet om Stockholm

Audun Engh har en nyttig kommentar man bør legge seg på sinnet før man ser dokumentaren:
Filmen er uklar i sitt budskap, regissøren liker det gamle Stockholm, men har også et desperat behov for å være "modern". Avsnitt 1 avsluttes med at han sier man ikke kan rekonstruere det Stockholm som ble revet på 60- og 70-tallet. Arkitekturen må være "modern", det vil si modernistisk. Han er også positiv til høyhus. Betyr det at han vil ta avstand fra St. Eriks på ideologisk grunnlag? Kritikken av miljonprogram-steder som Tensta er også uklar, han kritiserer ikke arkitekturen og den modernistiske byplanen, og vil ha mer av det samme for å forbedre forholdene. - Audun Engh
Anders Wahlgren nämner inte det starka motstånd som fanns mot Nya Slussen i sina filmer. Här en nyårshälsning från 2014 på Facebook med några av våra protester det året.
Et nytt bekjentskap i filmen var Eva Remens, som vel må sies å være Sveriges svar på Jane Jacobs. Herlig at hun nå får en statue!

- Pionjär kan få en egen staty

Satser på en statue selv i nye Skreia urbane middelalderkjøpstad✌

Hva man skal være klar over er at det er de samme bilfanatiske, forstokkede, stivnede gamle gubbene, som ødela sentrale Stockholm på 1950/60-tallet, som har ødelagt Skreia de siste årene. Skreia var Innlandets siste urbane landsby, men endte opp som ei utflytende suburban billørje, uten form og innhold. Og de har ingen unnskyldning, da jeg advarte dem i klare ordelag, og forsøkte å friste dem med en smekker urban landsby i Tolfas ånd. Så nå er ingen annen råd enn å sanere Fossenfeltet med sin ekstreme soning og funksjons-segresjon, for så å bygge opp en kraftig bymur rundt nye Skreia, for å forhindre ny suburban spredning til evig tid!

Istedenfor skal vi ha en skikkelig, gangbar, middelaldersk kjøpstad ved Lenaelva!

Takk og lov ble Kværnumstomta reddet!

Tankevekkende er det også hvordan man mobiliserte for å redde Kungsholmen på 1970-tallet, mens nå reagerer ingen på at Gjøviks politikere går amok på Hovdetoppen.
At some point, without any clear tipping point, what remains of Providence’s beauty will be overwhelmed by its new ugliness. Development incentives, however large, will no longer be able to offset the cost of doing business in Providence. This city will go down the tubes like so many other cities in the Northeast already have, and for the same reasons – except that Providence delayed going ugly for half a century longer than other cities. - David Brussat
Gjøvik har nå, med nedhøvlingen av Hovdetoppen, nådd tippepunktet for uopprettelig heslighet. Skreia utsatte, i likhet med Providence, passeringen av heslighetspunktet til helt nylig. Oslo har nok også passert dette punktet, og snart passerer hele Mjøslandet heslighetspunktet. Har Stockholm passert?

Etter at man har passert heslighetspunktet er det en ufattelig jobb å komme tilbake til herlighetspunktet. Steigan har imidlertid, med nye Tolfa, passert herlighetspunktet med god margin. Hvorfor strever mjøsfolket så ivrig etter å passere heslighetspunktet? Er det ikke bedre å befinne seg på plussiden av herlighetspunktet, enn på minussiden av heslighetspunktet?

Dekonstruktiveringen av våre bomiljøer kan på sikt føre til en flodbølge av selvmord blant unge.

- Ny forskning: Vackra miljöer kan hindra självmord

***

Entertaining presentation of an experiment in moving a local council from organisation-centric to citizen-centric, by Nick Williamson at TEDx ChristChurch:


Hugh Macdonald says:
Excellent. This should be required viewing for every1 in the public sector,my bosses included! ....but..well u know.. Everything he says! For those reasons they won't entertain it and I'll be sacked for mentioning it.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Tårevandringer III

The original form of Anglo-American conservatism, that of Edmund Burke, explains why the current situation is bad and why we should have avoided it. It tells us that society is extremely complex, it can’t be designed or reduced to a single principle like equal freedom, and it takes a long time to evolve, so if you have a reasonably functional society you shouldn’t wreck it, and if you’ve unsettled an inherited social order you should step back and do what you can so it can re-establish itself. It’s hard to see how any of that can apply in an age of institutionalized revolution symbolized, for example, by an ever more radical and sacralized principle of inclusiveness. - James Kalb- Why Liberal Governing Elites Seek to Neutralize Social Issues

Selv orker jeg ikke lenger å leve mitt liv begrenset til den sosiale kontrakt, det burde være klart for alle nå at vi kan ikke leve sammen slik, og at vi må reetablere husmannstroens kontrakt, den Klaus, Even Helmer og Johan Albert hadde som fund…

From Ideology to Technology

Michael Mehaffy and Nikos Salingaros are running a series of essays in Metropolis Magazine at the moment, they are all published here. I’ve no idea how long the series will run — hopefully forever. Anyway, it’s time to introduce this series to permaculture people, and I’ll be concentrating on the first five essays about the technologies of Christopher Alexander.

The essays on Alexander’s technologies in chronological order:
The Radical Technology of Christopher AlexanderThe Sustainable Technology of Christopher AlexanderThe Pattern Technology of Christopher AlexanderThe Living Technology of Christopher AlexanderThe “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander
The 20th century was the century of ideologies, but it all ended in mindless consumerism. So obviously, ideologies alone are not the answer, although they can hold many a truth and be a tool to unite people behind a common endeavour. Still, all this is pointless if the people do not have the right tools, or even worse…