Skip to main content

Må sees: "Spelet om Stockholm" (Heslighetspunktet kontra Herlighetspunktet)

En dokumentar som må sees, den er tilgjengelig til 26. januar 2019!

- Spelet om Stockholm

Audun Engh har en nyttig kommentar man bør legge seg på sinnet før man ser dokumentaren:
Filmen er uklar i sitt budskap, regissøren liker det gamle Stockholm, men har også et desperat behov for å være "modern". Avsnitt 1 avsluttes med at han sier man ikke kan rekonstruere det Stockholm som ble revet på 60- og 70-tallet. Arkitekturen må være "modern", det vil si modernistisk. Han er også positiv til høyhus. Betyr det at han vil ta avstand fra St. Eriks på ideologisk grunnlag? Kritikken av miljonprogram-steder som Tensta er også uklar, han kritiserer ikke arkitekturen og den modernistiske byplanen, og vil ha mer av det samme for å forbedre forholdene. - Audun Engh
Anders Wahlgren nämner inte det starka motstånd som fanns mot Nya Slussen i sina filmer. Här en nyårshälsning från 2014 på Facebook med några av våra protester det året.
Et nytt bekjentskap i filmen var Eva Remens, som vel må sies å være Sveriges svar på Jane Jacobs. Herlig at hun nå får en statue!

- Pionjär kan få en egen staty

Satser på en statue selv i nye Skreia urbane middelalderkjøpstad✌

Hva man skal være klar over er at det er de samme bilfanatiske, forstokkede, stivnede gamle gubbene, som ødela sentrale Stockholm på 1950/60-tallet, som har ødelagt Skreia de siste årene. Skreia var Innlandets siste urbane landsby, men endte opp som ei utflytende suburban billørje, uten form og innhold. Og de har ingen unnskyldning, da jeg advarte dem i klare ordelag, og forsøkte å friste dem med en smekker urban landsby i Tolfas ånd. Så nå er ingen annen råd enn å sanere Fossenfeltet med sin ekstreme soning og funksjons-segresjon, for så å bygge opp en kraftig bymur rundt nye Skreia, for å forhindre ny suburban spredning til evig tid!

Istedenfor skal vi ha en skikkelig, gangbar, middelaldersk kjøpstad ved Lenaelva!

Takk og lov ble Kværnumstomta reddet!

Tankevekkende er det også hvordan man mobiliserte for å redde Kungsholmen på 1970-tallet, mens nå reagerer ingen på at Gjøviks politikere går amok på Hovdetoppen.
At some point, without any clear tipping point, what remains of Providence’s beauty will be overwhelmed by its new ugliness. Development incentives, however large, will no longer be able to offset the cost of doing business in Providence. This city will go down the tubes like so many other cities in the Northeast already have, and for the same reasons – except that Providence delayed going ugly for half a century longer than other cities. - David Brussat
Gjøvik har nå, med nedhøvlingen av Hovdetoppen, nådd tippepunktet for uopprettelig heslighet. Skreia utsatte, i likhet med Providence, passeringen av heslighetspunktet til helt nylig. Oslo har nok også passert dette punktet, og snart passerer hele Mjøslandet heslighetspunktet. Har Stockholm passert?

Etter at man har passert heslighetspunktet er det en ufattelig jobb å komme tilbake til herlighetspunktet. Steigan har imidlertid, med nye Tolfa, passert herlighetspunktet med god margin. Hvorfor strever mjøsfolket så ivrig etter å passere heslighetspunktet? Er det ikke bedre å befinne seg på plussiden av herlighetspunktet, enn på minussiden av heslighetspunktet?

Dekonstruktiveringen av våre bomiljøer kan på sikt føre til en flodbølge av selvmord blant unge.

- Ny forskning: Vackra miljöer kan hindra självmord

***

Entertaining presentation of an experiment in moving a local council from organisation-centric to citizen-centric, by Nick Williamson at TEDx ChristChurch:


Hugh Macdonald says:
Excellent. This should be required viewing for every1 in the public sector,my bosses included! ....but..well u know.. Everything he says! For those reasons they won't entertain it and I'll be sacked for mentioning it.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!