Sunday, December 13, 2015

Norges demokrati avvikles

Mens Bongard drømmer (drømte) om et altomfattende demokrati, gjør EU det motsatte. Steigan, som nylig ble utestengt fra fjesboka, holder oss oppdatert:
EU-eliten frykter de europeiske folkene. Nå har flyktningekrisa og terroren i Paris gitt dem de påskuddene de trenger til å gå enda lengre i å avvikle nasjonalstatene, og dermed også demokratiet, siden det bare er i nasjonalstatene at demokratiet er forankret. Jeg skrev 25. juni 2015:
De fem EU-presidentene har lagt fram en plan som vil avskaffe det nasjonale demokratiet i EU-landa innen 2025. Overdriver jeg? Les videre, og døm sjøl. Hvis de får det som de vil, skal de nasjonale parlamentene i EU-landa fra og med 2025 ikke lenger bestemme over sine egne lands budsjetter. Det er mindre makt enn et kommunestyre har i dag.
Nå er det altså ikke bare råderetten over egen økonomi som skal forsvinne, men også fysisk militær kontroll over eget landområde. Og det skjer ikke om ti år, det er meningen at det skal skje nå!
Samtidig er det eneste som forpurrer stemningen i julebordssesongen frykten for Putin! Ser egentlig ikke ut til at EU-elitene har særlig å frykte. Men så har vi da også gitt dem fredsprisen.

Nasjonalstatene demonteres: EU får egen grensehær

Det norske flagg er snart ikke annet enn en illusjon om frihet

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...