Saturday, March 9, 2013

Vestens kulturforfall

De har spilt på de simpleste triksene i boken, de som vi kjente fra primalstadiet og som vi sivilisatorisk før har dempet evolusjonært, fordi mennesket har erfart at om det kun lar seg styre av kjønnsdriften så kan det ikke bygge eller opprettholde høykultur. Vel, Vesten har bygget høykultur, nå rives den fort ned igjen. - A. Viken

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...