Skip to main content

Den første basun

6Og de syv engler som hadde de syv basuner, gjorde sig ferdige til å blåse i dem.

7Og den første engel blåste, og det kom hagl og ild, blandet med blod, og blev kastet ned på jorden, og tredjedelen av jorden blev opbrent, og tredjedelen av trærne blev opbrent, og alt grønt gress blev opbrent. - Åpenbaringen 8
I en tid har jeg tenkt på hvilket tegn jeg skal se etter for når jeg skal avslutte mitt engasjement for å innføre lommedemokratiet, for å bekjempe modernismen og det suburbane, slutte å kjøre lastebil og slutte å fotografere og blogge, for å vie meg helt og fullt til å berge meg og mine. Dette vil si når den første basun ljomer og vår bobleverden sprekker.
I said I think that collapse is likely to start within one year–not necessarily that it will be anywhere near complete in that time. In fact, in some ways we are already into it.

What we are living in now is, in effect, a bubble world, founded on debt. It cannot continue, if economic growth slows down too much. This is precisely what is happening now, on a world basis. The US may seem to be doing better than the rest, but even this will “sort out” as well. Debt defaults and derivative defaults will affect financial results everywhere.

I notice financial markets are down again today. We are likely to see a lot more of this in the future. - Gail Tverberg
Endelig har jeg funnet svaret:
The government may spend a while trying to figure out what they are going to do, but will quickly discover that if, say, Citibank is affected, authorities can’t just sit around and talk about the problem, or depositors will pull their money out of the bank. If they announce that depositors cannot withdraw funds from Citibank in excess of say, $300 per day, then depositors will start getting afraid to leave their money in all of the other big banks with similar exposure. A $300 per day cap may temporally save Citibank, until authorities can figure out what kind of haircut to deposits will be made, but depositors will pull their money out of JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, and Morgan Stanley, for example. In not too long, regulators will figure out that they have to put controls on the money that can be withdrawn from essentially any bank, if they plan to haircut deposits of depositors of any major bank. - Gail Tverberg
Da Johannes satt på Patmos og nedtegnet åpenbaringsboken tror jeg neppe han forestilte seg at den første basun er en allegori for at Citibank setter en uttaksbegrensning på 300 dollar for innskudd til småsparere. Men slik er det altså, og med dette vil 1/3-del av alle verdens skoger hogges ned for å kompensere for bortfallet av strøm og olje.
The electricity system, as delivered by the grid, is likely to fail in approximately the same timeframe as our oil-based system. Nothing will fail overnight, but it seems highly unlikely that electricity will outlast oil by more than a year or two. All systems are dependent on the financial system. If the oil system cannot pay its workers and get replacement parts because of a collapse in the financial system, the same is likely to be true of the electrical grid system. - Gail Tverberg
At hagl og ild kastes mot jorden betyr at vår bobleverden sprekker av den første basuns trykkbølger, og vi utsettes for naturelementene. At alt grønt gress blir oppbrent betyr at den økonomiske veksten tar slutt.

Når den første basun lyder er det bare å slippe alt man har i hendene og berge seg og sine i sikkerhet som best du kan. Den første basun er en alegori for at Citibank eller en annen stor bank setter en uttaksgrense på la oss si 300 dollar for småsparere.

Dette vil følges av at vår bobleverden sprekker og vi utsettes for naturelementene i all sin gru, og hvor tredjedelen av jordens skoger brennes for å kompensere for bortfallet av fossile energikilder og elektrisitet. Paul Krugman vil sitte igjen med lang nese og undres hvordan den økonomiske veksten tok slutt?

Kun et fåtall mennesker på jorden vil forstå når den første basun gjaller. Du kan bli en av dem.

Maleri: Matthias Gerung (1500–1570)

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks