Tuesday, September 1, 2015

Det ukjente karaktertrekket

Fra artikkelen (pdf):

– Det er jo som å leve uten filter

Kjenner du deg igjen i karaktertrekkene nedenfor anbefaler jeg å bli med i Foreningen for høysensitive. Etter at jeg selv i sommer offentlig stod fram som høysensitiv mann og sluttet meg til foreningen, har jeg blitt mye sterkere og tryggere på meg selv. En verden av høysensitive er en elsket verden!
  • Er du et menneske som så lenge du kan huske har følt deg litt annerledes?
  • Som har merket at du reagerer sterkere på ting, er mer følsom for stemninger og atmosfære rundt deg?
  • Oppfatter du mer av det som skjer i situasjoner, for eksempel hvordan folk «føler» og hvordan de har det?
  • Ser du forbi og bak ordene og falske smil, og har en indre fornemmelse av at det ikke er dette som menes?
  • Eller har du knyttet deg spesielt sterkt til en person som du følte så deg, forsto deg og ville deg godt – enten det var en av foreldrene dine, en venn, lærer eller nabo?
  • Har du et rikt indre liv?
  • Har du brukt tid, følelser og tanker på å forstå, se sammenhenger eller vurdere og analysere på et dypere plan?
  • Er du mer verdiorientert, og i utgangspunktet mer «ordentlig» enn de fleste – og derfor bekymret og fortvilet over all urettferdighet i verden?
  • Har du tenkt at det har vært noe galt med deg og at de andre er «normale»?
  • Reagerer du kraftigere enn andre i enkelte situasjoner og ser etterpå at din opplevelse var riktig, men styrken og kraften i din reaksjon var noe i overkant og dermed ble du sårbar og lei deg?
Da er du sannsynligvis høysensitiv.

(Fra den kommende «Høysensitivitetsboka», skrevet av psykolog Trond Haukedal)

Vil legge til at det ikke er vi høysensitive som overreagerer, da det er samfunnets passivitet som er hovedproblemet.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...