Tuesday, September 15, 2015

Økonomien må demokratiseres, slik at vi benytter våre egne penger på oss selv

Kommentar her.
Dette er nettopp hvorfor økonomien må demokratiseres, slik at vi benytter våre egne penger på oss selv. Jeg kaller denne modellen for lommedemokratiet. I en annen post har jeg forklart hvordan dette kan gjøres ved å oppløse staten i allmenningene: http://www.kulturverk.com/2014/10/15/modeller-for-et-post-kapitalistisk-scenario/ 
Gail Tverberg tar feil i en ting, og det er at vi ikke kan erstatte gjeldsøkonomien med et annet system. Vi kan det ved å benytte oss av inngruppekreftene, som ved rett organisering er sterke nok til å erstatte pengene som limet i store samfunn. 
Men har Tverberg rett i at vi er inne i et deflasjonskollaps, er det uansett for seint.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...