Wednesday, September 23, 2015

Man stiller ikke spørsmål ved Luther

Viktig artikkel hos VD:

Man stiller ikke spørsmål ved Luther

At makthaveren Martin Luther fremdeles får stå så ­uimotsagt, samtidig som de nordiske landene regnes blant verdens mest sekulariserte, sier det oss noe?

Det er naturligvis ikke bare nasjonale selvbilder som kan smelte sammen med gudsoppfatningen, for slik å danne sterke maktstrukturer som ingen kan sette spørsmålstegn ved.

På våre breddegrader kjemper kirken med et liknende forhold mellom tradisjon og gudsbilde – her dreier det seg framfor alt om den lutherske tradisjonen som gjennom de siste 500 årene har utøvet en makt over kirker og enkeltpersoner som ingen enkeltstående pave noensinne kan komme i nærheten av.

Som for alle makter er det noe tvangspreget ved denne innflytelsen og en tilsvarende marginalisering av kritikken. Man stiller ikke spørsmål ved Luthe­r. I høyden trenger han en viss ­modernisering. Les videre...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...