Friday, November 7, 2014

Amishk låvebygging

Slik kunne vi fremdeles hatt det med en levende allmenninghet! Istedenfor har vi alle blitt gjort til gjeldsslaver av det predatoriske markeds/stats-duopolet.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...