Saturday, November 1, 2014

Kulturverk om Kulturverks misjon

Original kommentar her.
Takk så mye, Breidablikk.

Om det er verdt bryet for deg, kan ikke vi avgjøre, men vi kan fortelle at for oss er det verdt bryet. Vi har i snitt 1500 unike lesere daglig og har tilsammen hatt over 697 000 unike besøkende siden vår oppstart i 2011. Men det er tallenes tale, og dette er ikke noe voidsomt antall, men derimot er det med tanke på vår vinkling som går på nettpubliserte dybdeartikler og tema som fokuserere på helhet fremfor enkeltsaker (selv om de og forekommer), gode tall.

Enda viktigere er det at det vi skriver faktisk påvirker, og det merker vi alle i redaksjonen i forhold til de miljøer vi omgås i, ikke minst i øko- og naturvernsirkler, men og miljøer knyttet til idehistorie og statsvitenskap; vi leses og legges merke til om enn i beskjeden grad sammenlignet med tabloidene. Men vi ønsket aldri å konkurrere med tabloidene eller nettsteder som fokuserer på misnøye og enkeltsaker og dermed kun bedriver sirkeldebatt for et frådende og emosjonelt drevet kommentariat uten evne til å aktivisere/mobilisere hverken seg selv eller andre. De fleste i redaksjonen har i sitt virke vært med å igangsette mange konkrete prosjekter som ikke handler om partipolitikk, men idealistisk aktivitisk virksomhet og det fortsetter vi med. KV er på den måten en plattform, et verksted, for oss og våre skribenter og lesere, for refleksjon, men og inspirasjon.

Selvsagt skulle vi ønske mer debatt omkring det vi skriver, også i kommentarfeltene, men mye av det som skrives her og de vi henvender oss til, fanges ikke opp av korthugne kommentarer, men krever en seriøsitet som gjør at mange av de ivrigste kommentatorene som gjerne bruker kommentarfeltet for å lufte følelser og frustrasjoner i enkeltsaker som ikke tar opp de dypereliggende årsaker, ikke finner seg til rette her. Men i og med at krefter og grupper har sett det som viktig å bedrive hviskekampanjer, forsøke utpressing, spre sladder i sosiale medier og sende eposter i den hensikt å forsøke å underminere våre seriøsitet og legitimitet med bruk av stråmenn og ad hominem, så har vi fått bekreftet at vi gjør noe riktig, at vår systemkritikk faktisk spiller en rolle. Noe som har virket som en vtitamininnsprøytning for oss i redaksjonen.

I dagens poltiske virkelighet hvor enkeltsaker slynges ut uten henvisning til årsak og virkning, vil vi være en uavhengig motvekt, som prøver å se de større sammenhengene og helhetene, samtidig som vi ikke hever oss over det nære som påvirker oss alle i hverdagen. Vi innbiller oss heller ikke å sitte med den hele og fulle sannhet, men forsøker heller ikke å omgå den, slik så mange andre til både høyre og venstre gjør.

Dessverre rekker vi som ideell virksomhet bare over en brøkdel av det vi gjerne vil skrive om, men vi bedrer oss stadig og vokser jevnt både i leserantall og skribenter. Skulle du eller andre være interessert i å oversette eller skrive tekster for oss, er det velkomment, og sender du nærmere opplysninger til vår kontaktside, vil vi vurdere dette seriøst og ta kontakt.

Alt godt 
Red.

Et PS. Selvsagt er et "lite språkområde" som det norske verdt å skrive for, dette er vårt nærområde, våre lokalsamfunn, noe viktigere språkområde finnes ikke for oss slik sett, selv om vi skamløst fråtser i utenlandske nyhetskilder, litteratur og medier. Nettopp fordi den norske offentlighet er så meningsfattig og holder lav kvalitet kreves det at flere reflekterte og språkmekltige skriver og ytrer seg på norsk. Der er kommentarfeltene på ingen måte tilstrekkelige om man vil tilkjempe seg positiv definisjonsmakt.
Kulturverk, et lyspunkt i endetiden for den industrielle sivilisasjon

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...