Skip to main content

I'm a Luddite!

Published at P2P-Foundation on October 31, 2014.

I’ve a long time felt that I’m different, actually from I was a child. I remember how I reacted with anger when the road outside our house was paved, I think I was about 7 years at that time. Today I hate the view of cars, power lines, the sound of fans and so on. My cell phone has buttons, probably they still make a few just for old people, but touch screens are against my nature. I use the old laptops after my brother. Just to mention some.

Until now I've not known that there is a term describing my condition. But there actually is, and there are many like me out there. What a release! We are the Luddites!

The gravel road outside our home before it was paved. I can still recall the anger I felt when it was paved. I didn't knew then that I felt like this because I'm a Luddite.

Visit the Luddite Website here.

From the website's description of the Luddites:
It doesn't really make sense to make an anti-tech website, does it? Also, you're wearing glasses. And you're wearing a shirt made by machines.

This is a commonly asked question, but with a little contemplation anyone can see how ridiculous it is.

First, it thoroughly misunderstands what Luddism is. Luddism is not the hatred of particular technologies, but of a technological system. In fact, some Luddites might very well like some particular kinds of technologies while realizing that those technologies are the product of a vast system that ought to be given up.

Luddites are also only against a specific kind of technology called organization-dependent technology, or technology that is predicated on vast systems and already-existing infrastructure to exist. The other kind of technology is small-scale technology and Luddites do not mind that kind. For more on the difference between the two kinds of technologies, read the essay, “The Technology Problem.”

“The Technology Problem” by John Jacobi

Secondly, this question assumes that the Luddite position is merely a personal one. But the technology problem is a social and global one, and it cannot be fixed with personal changes. In fact, many personal changes Luddites might want to make are impossible because of the technology problem itself. Because Luddites hope to change the world rather than retreat from it, they have to operate within it as it exists. That doesn’t mean they like it.
Lastly, this question ignores a basic common sense principle: If you want to reach people, you have to go where they are. People are on the internet. Luddites are going to have to use it and other communication systems if they want to make the widest possible change.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?