Skip to main content

Hvorfor mannen er det sterke kjønn og hvorfor kvinner blir husbyggermonstre ved overgangsalderen


1) Hvorfor er mannen det sterke kjønn?

Svar: Fordi kvinnene valgte de mennene som var best egnet til å skaffe ressurser, og vi menn derfor er etterkommere av et fåtall menn, de grådigste og råeste. Så kvinnen har ingen grunn til å klage på oss, da hun har skapt oss.

2) Hvorfor bygger så mange middelaldrende ektepar på huset når barna flytter ut?

Svar: Statusgenet hos kvinnen slås automatisk på når hun mister sin ungdom og skjønnhet, og hun forvandles fra yndig husfrue til et husbyggermonster.

Et resultat av statusgenet som slås på når kvinnen nærmer seg overgangsalderen og hun forvandles til et husbyggermonster. Ceaușescus palass var først og fremst hans kones prosjekt, og hun drev bygningsarbeiderne til vanvidd. Og hun ikke kun ruinerte sin manns økonomi, men et helt lands økonomi.

For oss menn er det viktig å være klar over dette latente genet, slik at vi ikke blir tatt på senga og kan forberede mottiltak når det slår inn.

Foto: Mihai Petre

Ellers viser intervjuet at kapitalismen er ei mannegreie vi bør spare kvinnene for.
Humanbiolog og forsker Terje Bongard viser til evolusjonen. Ifølge ham har utviklingen gjennom flere hundre tusen år gitt menn egenskaper som passer bedre for å lykkes i dagens kapitalistiske konkurransesamfunn.

- Når det gjelder ambisjonsnivå, spisse albuer og behovet for å lykkes og synes, er det en medfødt forskjell mellom kjønnene, sier mannen med en doktorgrad i menneskets adferdsøkologi.

- Menn har et større indre driv etter dette enn kvinner. Det er et resultat av statuskampen mellom menn. Blant alle arter og til alle tider har det vært de mennene som lyktes med å skaffe ressursene, som fikk posisjoner og status - og dermed ble attraktive som fedre.

I dag er vi etterkommere av færre menn enn kvinner.

Vi stammer med andre ord fra menn som har vært drevet av et konkurranseinstinkt.

- Når menn i dag er mindre sykmeldt enn kvinner, er det fordi de tåler presset bedre og ikke blir like slitne av det, sier Bongard.

- Betyr det at menn har det bedre i dagens samfunn?

- Det tror jeg ikke. Livet er tøft både for kvinner og menn. Det sykefraværsstatistikken forteller, er bare at menn holder ut mer og går sjeldnere til lege.

Når det er sagt, må jeg legge til at dagens kvinner, som skal lykkes både hjemme og ute, i mine øyne utsettes for et nærmest umenneskelig press.

Hvor kommer dette presset egentlig fra? Når kvinner gjør hjem og familieliv til en konkurransearena på sosiale medier, legger de samtidig et stort press på seg selv.

For Bongard har det en enkel forklaring: Det handler om attraktivitet.

- Både kvinner og menn kjemper bevisst og ubevisst om å være attraktive, men kjønnene har ulike attraktive egenskaper. For kvinner har det alltid handlet om ungdom og skjønnhet.

Men når de blir eldre, dukker status og posisjon opp også hos dem. Og et flott hjem og et rikt liv gir både synlighet, status og etterkommere.

 The American (also the Norwegian) Dream Vs. The Off-Grid Way Of Life


Upgrading to a larger house or a bigger car is exciting. And the sense of achievement and pride that come with it? Priceless!

But downsizing? Absolutely degrading! After all, it’s the American dream, right? No one would actually do it unless they really have to, right? Wrong.

Bidding goodbye to many of their prized possessions, and even risking loss of prestige, perceived or real, many people are opting for minimizing. And those who have already taken the plunge enjoy a more carefree life without a backward glance.

Other than easing the financial burden, or freeing themselves up to cruise round the world, could there be other benefits in minimizing?

Well, minimizing can bring you a number of health benefits, both mental and physical. They may not persuade you to downsize, but they’ll definitely give you some more reasons to smile if you’re considering a major shift in the right direction.

Many Americans have gone off grid because they wanted to escape the rate race, because they simply didn’t care to “keep up with the Jones.” They’d rather focus on needs than wants and desires. So they downsized. Read on...


Som dere ser av artikkelen ovenfor, enkelte former for ikke-tilknytning er av det gode. Som å koble seg av fra statusjaget, myndighetenes elektrisitetsnettverk, deres vann- og avløpssystemer og annen sentralisert maktutøvelse. I USA blir man kastet i fengsel hvis man ønsker å frikoble seg fra statsutøvelsens mange nettverk, fordi de frykter allmenningheten. Tro hvordan myndighetene i Norge vil reagere etter hvert som natursamfunnsbevegelsen får sterkere fotfeste? 

Les min natursamfunnsartikkel hos KOTE:

Dette er ikke vanskelig: Framtida er usikker og svært sannsynlig farlig. Vi bestemmer i dag ikke over egen framtid: Ingen av de å stemme på har gode løsninger. Økonomien lever sitt eget liv og har penger som verdimål, dette tømmer ressursene fortere enn de gjendannes fordi økt forbruk gir økt pengeoverskudd. Menneskeatferd er ikke tilpasset å gjøre noe med dette i store samfunn: Vi må organisere oss for å få fram evnene til samarbeid og bærekraft; for å holde igjen lysta på mer; som også er medfødt. - Terje Bongard

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!