Thursday, August 3, 2017

Østrogenbombe ved Loboc-elva i Bohol

Et individ signaliserer derfor et godt parti hvis det både kan vise fram ærlige signaler om mye kjønnshormoner (ytre kjønnstrekk og utseende, styrke, dominans) og samtidig bære kostnadene. Være frisk og symmetrisk, konkurrere med sang eller gevirer, være raus og altruistisk, vise skarpe farger eller rett og slett klare å leve med hormonbelastningen uten å få mèn. - "Det biologiske mennesket" av Terje Bongard, s. 66
Denne lille østrogenbomba dukket opp på folkedansflåten i Loboc River, som var en del av elvecruiset på denne mektige elva i Bohol. De andre damene ble bare staffasje og kunne like gjerne blitt erstattet med flagrende gardiner, uten at noen ville merket noe som helst.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...