Skip to main content

Fra utopia til evtopia?

Kommentarer til den ytterst viktige artikkelen:

- Energieffektiviteten faller og har passert «point-of-no-return»

Utopia!

Direkte EROEI blir litt misvisende, da den ikke tar med den økende kompleksiteten som trengs i et samfunn som helhet, for å utnytte minskende energi- og naturressurser, pluss økende forurensning. Eller et bolverk som hele tiden må forsterkes for å motvirke en stadig økende entropi. Gail Tverberg mener derfor at man bør måle energiretur ut fra den samlede menneskelige arbeidsinnsats.

– The Only EROEI that Matters is Energy Return on Human Labor Invested
“There still needs to be consumers who can afford the output. Even if there is massive consolidation, the basic problem of workers who could not afford the output would not be fixed, because it is related to the fact that the cheap energy sources have already been taken. Even if direct extraction costs are low, governments are still very dependent on high tax revenue.

What would happen in normal circumstances is collapse. Collapse happens when wages of non-elite workers fall too low, so that they cannot afford the output of the system. This happens when (goods and services produced)/population stops rising. More and more of the goods and services produced needs to go into overhead for the system (government, manager higher pay, debt service, cost of dividends and higher stock prices). There is too little output for the non-elite worker to get an adequate share.

There is a lot of talk about EROEI. In my view, the only EROEI that matters is Energy Return on Human Labor invested. When it falls too low, there is a big problem. It falls too low, when there is too little fossil fuels and other energy leveraging human labor, and too much of the system’s output pulled off the top for overhead. This is similar to a fish being forced to migrate for food, but not getting enough food energy from the process to cover its own energy costs. The result has to be die-off of the population.” – Gail Tverberg
Hun mener også å ha påvist at vi nådde en “peak effectiveness” på slutten av 1990-tallet, hvor effektivitetsøkningen lå på ca 4 prosent. Nå ligger den på rundt 1 prosent, en dramatisk nedgang. Dette har blitt delvis motvirket ved å flytte dramatiske mengder produksjonskapasitet til Kina, med tilgang til store kullreserver i Kina og Mongolia. Men ettersom EROEI på kullkraft synker også her, vil dette trikset for å opprettholde veksten også flate ut.

Kapitalismens gullalder er forbi. Kapitalisme var alltid utopia i en endelig verden. Vi kan erstatte denne utopien med en ny evtopi, som er reelt forankret i menneskets atferdsbiologi, og ikke en fantasiverden av evig vekst. Terje Bongard har alt klart med sitt forskningsprosjekt MEDOSS. Prislapp? I overkant av 50 mill. N. Kr.

----------
“en fattig halvpart av befolkningen hvor den andre halvparten rir på ryggen deres”
Dette bildet liker jeg svært godt, og det er akkurat denne håpløse situasjonen med tiltakende kostbar administrasjon for å motvirke tiltakende entropi Tverberg beskriver. Problemet er imidlertid at før eller seinere blir den administrative halvpart så tung at underklassen faller sammen. Personlig ser jeg ingen annen løsning enn RID-modellen, hvor inngruppa erstatter penger (pengelønnsomhet) som limet i samfunnet, og vi demokratisk bestemmer hvor mye de i høyere administrative stillinger skal få ekstra av økosystemtjeneste-kaka. Det er imidlertid mange flere måter å belønne disse på enn kun penger, da det viktigste for mennesket er å bli sett og få anerkjennelse.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…