Sunday, August 13, 2017

HACKSCHOOLING - livets nye skole

Les om det nye kunnskapssamfunnet i denne briljante artikkelen av Arne Jørgen Løvland:

HACKSCHOOLING – ET ALTERNATIV FOR DEG SOM IKKE VIL GÅ PÅ SKOLE
De som går foran, vil alltid være de ressurssterke eller de kreative som hacker seg til kunnskap og erfaring utenfor utdannelsessystemet. De øvrige unge – det store flertallet – vil utdanne seg tradisjonelt. Som alle tendenser vil det være slik en stund, men etter hvert vil stadig flere gå foran og hacke sin egen utdanning, slik at tradisjonell utdanning gradvis mister popularitet, mens hackschooling vil vinne stadig nye tilhengere, og om noen år, vil hackschooling være den dominerende utdannelsesmåten.
Den norske skolen er nitrist, modernistisk, utdatert og hierarkistisk. Absolutt intet sted for oss kunnskaps-hackere!

Legg merke til guttungen i blå jakke som skal tvangs-sluses gjennom dette systemet de beste årene av sitt liv. Stakkars gutt!

Bildet er fra Dal skole på Romerike.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...