Skip to main content

Langhelg på Oksbakken

Herlig å komme tilbake til Oksbakken og hva som er igjen etter Oksbakksvollene.

Slik ser det ut på østsida av bekken etter den sinnsvake opppløyingen og tilplantingen av Oksbakksvollene tidlig på 1990-tallet, hva som var Totenåsens prærie. Gras erstattes av sur mosebunn.

Bekken mellom Oksbakksvollene.

Til venstre skimter vi grunnmuren etter låven på Oksbakken, til høyre var våningshuset. De hadde ca. ti barn som sleit seg gjennom meterdyp snø til Stange skole nede i bygda, en tur på nærmere ti km. Min far husker han var på husmøter her, hvor de måtte sitte på gulvet fordi det var så få stoler.

Grana på vollen må hogges og vollen sladdes med kraftig redskap. Vis litt respekt for disse slitets folk som holdt til her midt ute på Totenåsen. Vi kan ikke leve med gamle tiders synder!

Ei steinrøys minner om forne tiders slit.

De hadde godt vann på Oksbakken, noe hyttefolket fremdeles nyter godt av. Vannet kommer fra ei ile djupt inne i Tjuvåsfjellet, og smaker friskere enn noe flaskevann.

Godt oppvaskvann er her også :-)

Det var fredfullt ved Huetjernet denne helga, da aggregatfolket holdt seg nede i bygda. Når de fyrer opp dieselaggregatet sitt kan man like gjerne legge fisketuren til Sinsenkrysset. For som Nils Faarlund uttrykker det: "Stillhet er fravær av mekanisk lyd".

Litt trist er det med nye Rausteinshytta, et modernistisk ikon for kultureliten, som ikke kun har infiltrert Turistforeningen, men også Totentroll. Østhøgda er tapt til moderniteten, men vi har fremdeles Tjuvåskampen!

Vidunderlig stille vann uten dieselklang!

En liten ørretpinne ble det også, den første! Den ble fortært med stor iver seinere på kvelden.

Takk ranglehytte for ei flott langhelg!

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!