Skip to main content

Oppdateringer fra herr Fossemøllens øyensten

Helmer den yngre hadde forrige uke en samtale med Haakon fra Solhaug, begge rettlinjede etterkommere av husmannssønnen og elvemennesket herr Fossemøllen. Haakon kunne fortelle at Fossemøllens kone Marie Andersdatter fikk tolv barn, hvorav to sønner og fem døtre vokste opp. I tillegg adopterte de to morløse barn fra en nabogård. De regnet ut at minst 50 mennesker hadde bodd på Grythengen i årenes løp, siden våningshuset ble bygd i 1900 eller 1901.

De kom også fram til at det trolig var herr Fossemøllen selv som satte opp våningshuset i Grythengen, da hans sønn Helmer den eldre var kremmer på denne tiden, og sannsynligvis bodde i andre etasje over Olterud landhandleri.

Videre kunne Haakon fortelle at det var en brønn til øverst i Grythengen mot Sundby, i hjørnet av jordet. Herfra var det lagt rør ned til Solhaug, hvorfra de fikk vannet. Fremdeles renner vann fra en slange ut av dette røret.

Selv har jeg regnet ut at det minst var tolv gårdsbruk etter Kronborgsætergrenda under herr Fossemøllens tid. Nå er to tilbake i aktiv bruk, og flere har forsvunnet ut av historien.

Her i disse to stolene ved Grythengen satt Helmer og Haakon og mimret over forgangne tider.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…