Skip to main content

Oppdateringer fra herr Fossemøllens øyensten

Helmer den yngre hadde forrige uke en samtale med Haakon fra Solhaug, begge rettlinjede etterkommere av husmannssønnen og elvemennesket herr Fossemøllen. Haakon kunne fortelle at Fossemøllens kone Marie Andersdatter fikk tolv barn, hvorav to sønner og fem døtre vokste opp. I tillegg adopterte de to morløse barn fra en nabogård. De regnet ut at minst 50 mennesker hadde bodd på Grythengen i årenes løp, siden våningshuset ble bygd i 1900 eller 1901.

De kom også fram til at det trolig var herr Fossemøllen selv som satte opp våningshuset i Grythengen, da hans sønn Helmer den eldre var kremmer på denne tiden, og sannsynligvis bodde i andre etasje over Olterud landhandleri.

Videre kunne Haakon fortelle at det var en brønn til øverst i Grythengen mot Sundby, i hjørnet av jordet. Herfra var det lagt rør ned til Solhaug, hvorfra de fikk vannet. Fremdeles renner vann fra en slange ut av dette røret.

Selv har jeg regnet ut at det minst var tolv gårdsbruk etter Kronborgsætergrenda under herr Fossemøllens tid. Nå er to tilbake i aktiv bruk, og flere har forsvunnet ut av historien.

Her i disse to stolene ved Grythengen satt Helmer og Haakon og mimret over forgangne tider.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Fremtidsdystopi på Hovdetoppen

Stats/markeds-duopolet går sammen om en UFO-landing på Hovdetoppen, et monument for Fremskrittet midt i Gjøvik by. Hvorfor kunne de ikke bare ha bygd opp igjen den gamle og hyggelige restauranten som brant, istedenfor denne gigantiske etterligningen av Apples hovedkvarter i California?

Trodde disse planene var stanset av MDG, men neida, og det skal ikke forundre meg om de støtter dem denne gangen. Hadde tenkt meg på visning i Bassengvegen i dag, men da jeg så i Gjøviks blad at disse planene er tatt fram igjen i et enda større format enn forrige gang, med hele 200 rom for UFO-hotellet på selve toppen pluss 350 boenheter i solhellinga nedenfor toppen, vil denne grønne lunga midt i byen bli ødelagt.
Resultatene fra vår forskning viser at elementer fra den fredelige atmosfæren - stillhet, varierte muligheter, god sosial atmosfære og tilknytning til steder gjennom for eksempel historiske bygg - er veldig viktig. De stille og fredelige steder er gjerne knyttet til opplevelse av parker, vann…