Skip to main content

Doomers Have an IQ of 130 or Higher

- Collapse Personality Profiles
As mentioned last week, the main Demographic of Doomers are White Males from North America. In the early returns, Females were running at around 20%, higher than expected by my experience haunting Collapse Websites. I estimated this at 10% prior to doing the survey. As further numbers came in through Week 2, the percentage dropped to around 16%, closer to my original estimate. Either way though, this is a Sausage Fest.  lol.

Doomers are by and large very well educated. The majority have a University Degree of Baccalaureate or above (~69%), with 6.72% coming in with a Doctoral level degree, compared to around 2% for the population at large for that level of education. I will say my experience has been you find many Medical Doctors in the Doom Community, much higher than the percentage for the total population. Also many University Profs with Ph.Ds are Doomers, folks like Guy McPherson, George Mobus and Ugo Bardi, etc.

Doomers also have an ASTOUNDINGLY high average IQ. I attributed this at first to the possibility the test is skewed to the upside, but now I am not so sure of this. I got anecdotal reports from a couple of people who have taken longer more "official" tests who told me that the score this test gave them came within 5 points of the official tests they had taken. Also, the vast majority of people who took the test self-reported that the score they got back was accurate. For myself, the test showed that I am stupider than I used to be, coming in this time at 140, but I attribute that to being 3 Sheets to the Wind drunk when I took the test. LOL.

As mentioned before, there is also the possibility people would LIE when self-reporting on this, but there is no good reason for that with an anonymous survey. So I am going to take the survey results at face value, which indicates that around 75% of Doomers have an IQ of 130 or higher. That is compared to only 2.1% of the general population!
Gail Tverberg, the Queen of doomers. She undoubtedly has an IQ above average. She's even a Vossing!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.