Friday, May 15, 2015

Direkte vannkraft - vår framtid!

Jeg har i et tidligere innlegg i Oppland Arbeiderblad kraftig motsatt meg planene om å bygge ned Kvernumstomta på Skreia med boliger:

Bevar Kvernum for kvernene

Kvernumstomta ved Kvernumsstrykene i Lenaelva må bevares for ei framtid basert på direkte vannkraft, hvilket vil si tiden etter den neste finanskrisa.

Mine forfedre ser ut til å ha vært meget engasjerte i denne typen småindustri ved Lenaelva, min forfar tok kanskje navnet Fossemøllen etter ei av møllene i Kvernumsstryka. På Lindstad-greina av slekta ble det i Kloppen ved Lenaelva drevet både mølle, sagbruk og trevare. Tom. ved den lille Olterudelva bygde mine forfedre opp en liten trevarebedrift, som seinere ble til nå nedlagte Solhaug trevare.

Når jeg nå kanskje etablerer meg igjen på Toten håper jeg å kunne gjenoppta denne stolte direkte vannkraftstradisjonen i min slekt, for slik å bidra til å bygge resiliens for vår post-industrielle framtid. Dette vil også bety å reetablere myrene på Totenåsen, da vannstanden i Lenaelva har blitt ustabil i sommerhalvåret grunnet all dreneringen. Noe også fisken har fått lide for.

Forresten kan min far fortelle at i hans barndom var det ikke lite storørret de fanget fra Lenaelva da de renset vannkanalen som ledet under Kloppen.

I Harvest i dag fant jeg en svært oppmuntrende artikkel, det finnes fremdeles småindustri i Norge basert på direkte vannkraft. Dette er inspirerende, og jeg vil anbefale Gjøvikregionens næringsråd til å besøke denne forbilledlige trevarebedriften drevet av Erik Tesakers, med formål å gjenopprette småindustri drevet av direkte vannkraft i vår region, hvor man først og fremst konsentrerer seg om de store mulighetene som ligger i Kvernumstomta og -strykene ved Skreia.

Les denne inspirerende artikkelen hos Harvest:

FATTIG, MEN FRI. HERRE OVER EGEN TID.

Direkte vannkraft, vår framtid! At det fremdeles finnes denne typen industri i vårt land, gir meg håp om at vi kan klare den store overgangen etter den neste finanskrisa.

En stor takk til Harvest som har dokumentert dette mirakelet!

Foto: Stian Herland

En liten historie fra Kloppen

Da min onkel i sin skjøre ungdom skulle høvle noen profiler på fresen, mente min oldefar Johannes Lindstad at dette ble for farlig for ham som var så ung og uerfaren, og sa det var bedre han selv foretok denne risikable operasjonen. Husk at det var smått med sikkerhetsanordninger i denne tida.

Men det gikk ikke likere enn at min oldefar tok en fingertupp. Han tok det fattet, og sa til min onkel:

"Det var godt jeg gjorde dette, for skulle du gjort det ville det gått mye verre."

Kanskje hadde han rett? Min onkel har i dag færre hele enn kvestede fingre.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...