Skip to main content

Katastrofeåret 2014

I går mens jeg var ute og kjørte tenkte jeg over alle ulykkene som rammet verden i 2014:

  • MEDOSS, som kunne reddet oss fra "peak finance", ble brutalt avvist.
  • Min drøm om å skape en lommenabolagsbevegelse i Norge, som en forlengelse av Terje Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD), og en realisering av et inngruppe-samfunn, ble knust og lagt i grus.

I mellomtiden fortsetter modernismen sin dehumanisering av jorden, her i distriktet ikke minst gjennom arkitekturkontoret KONTUR, som bl.a. står bak den nye scena på Gjøvik gård. Samtidig som kjøpesenterfesten fortsetter.

Et mørke har senket seg over verden og vårt land. De destruktive utgruppekreftene i handikapprinsippet har overtatt menneskesjelen, inkarnert gjennom kapitalisktsk konkurranse og den suburbane eneboligen.

Fem år etter at Terje Bongard lanserte sin bok "Det biologiske mennesket", farer fortsatt menneskene rundt dumme som høner uten hode og hakker hverandre til døde.

Alle gode initiativ er skutt i filler av menneskets dumskapsfullhet!

Til helga er det 17. mai. Men jeg ser ikke lenger noen grunn til å feire. Norge kunne blitt et fyrlys for nasjonene. Men vi har sunket ned i en sump av modernistisk slum!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?