Thursday, May 14, 2015

Katastrofeåret 2014

I går mens jeg var ute og kjørte tenkte jeg over alle ulykkene som rammet verden i 2014:

  • MEDOSS, som kunne reddet oss fra "peak finance", ble brutalt avvist.
  • Min drøm om å skape en lommenabolagsbevegelse i Norge, som en forlengelse av Terje Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD), og en realisering av et inngruppe-samfunn, ble knust og lagt i grus.

I mellomtiden fortsetter modernismen sin dehumanisering av jorden, her i distriktet ikke minst gjennom arkitekturkontoret KONTUR, som bl.a. står bak den nye scena på Gjøvik gård. Samtidig som kjøpesenterfesten fortsetter.

Et mørke har senket seg over verden og vårt land. De destruktive utgruppekreftene i handikapprinsippet har overtatt menneskesjelen, inkarnert gjennom kapitalisktsk konkurranse og den suburbane eneboligen.

Fem år etter at Terje Bongard lanserte sin bok "Det biologiske mennesket", farer fortsatt menneskene rundt dumme som høner uten hode og hakker hverandre til døde.

Alle gode initiativ er skutt i filler av menneskets dumskapsfullhet!

Til helga er det 17. mai. Men jeg ser ikke lenger noen grunn til å feire. Norge kunne blitt et fyrlys for nasjonene. Men vi har sunket ned i en sump av modernistisk slum!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...