Thursday, May 7, 2015

Staten frykter permakulturelle!

Der henter han (James Scott) tema fra et helt annet hold enn «Seeing Like A State». Fra en bok som verken er kommet ut eller har fått noen tittel. Ifølge Scott handler den om de samfunnsmessige konsekvensene da man begynte å holde husdyr og kultivere landskap i det gamle Mesopotamia, området mellom elvene Eufrat og Tigris i nåværende Irak.

– Jordsmonnet på elvebreddene og i elvemunningene egnet seg godt for matproduksjon, men hvorfor valgte man akkurat korn? Spør Scott og lar spørsmålet bli hengende litt i lufta før han plukker det ned og svarer:

– På grunn av makta. Det er ikke tilfeldig at gamle fortidsstater dyrket korn heller enn eksempelvis poteter eller kassava. Korn kunne ikke dyrkes overalt og favoriserte et tettere bosettingsmønster. Det ga staten bedre oversikt og mulighet til å innkreve skatter og kontrollere arbeidskraft og produksjon.
-  Korndyrking ga staten kontroll

Det er intet staten frykter mer enn oss permukuturister

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...