Skip to main content

3 Eer og IGD som fundamentet for en ny økonomi (etter finanstoppen)


De tre Eer er:

A) Energy

B) Economy

C) Ecology

Økonomi betyr husholdning. Menneskets oppgave var å husholde klokt med energien og økologien. Lik ei vis vikingekone som holdt orden på gården mens mannen var ute på tokt. Men vi har oppført oss mer som den fortapte sønn og forspilt vår arv.

Uten velfungerende økosystemtjenester og energi kan vi ikke ha noen økonomi.

Nåværende økonomi er gjeldsfundamentert, hvor gjeld tilbakebetales med renter gjennom evig vekst. I følge Gail Tverberg nådde vi "Peak Finance" i 2014.

Dette betyr at kapitalismen er død. Skal vi fortsette å ha en industriell sivilisasjon må vi derfor raskt få på plass et alternativ som ikke er gjeldsbasert. Hvilket betyr at økonomien MÅ være en eksakt refleksjon av tilgjengelige økosystemtjenester, og hvor vi bruker så lite energi som mulig.

Verden forbruker 1,5 ganger økosystemtjenestene, fortsetter veksten som nå vil vi i 2050 trenge 3 jordkloder. Nordmenn er sikkert allerede der. Dette betyr at vi må redusere levestandarden til en tredjedel av dagens.

Det finnes kun en mulighet for å få til dette, det er InnGruppe-Demokratiet (IGD). IGD representerer det absolutte demokrati, hvor enhver stemme gjennom inngruppa teller like mye. Slik tar vi full kontroll over økonomien, og fordeler tilgjengelige økosystemtjenester og energi demokratisk.

Lønnssystemet har borgerlønn som et fundament, hvor vi demokratisk bestemmer hvordan gi honnør til ekstra krevende jobber, som kirurgi, og særdeles meningsløse jobber, som søppelkjøring.

Inngruppa med inngruppekreftene vil overta pengenes rolle som limet som holder samfunnet sammen. Gode og velfungerende lommenabolag vil kunne spille en tilsvarende rolle.

Det finnes ingen annen løsning enn IGD, presentert i Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket".

De som ikke har lest denne boka snakker vås og er livsfjerne synsere.

Vi har liten tid nå, da vi har passert toppen for "Peak Finance". Det er derfor kun et tidsspørsmål før vår gjeldsbaserte økonomi faller sammen som en leonardo-dome. Dette blir stygt!

Vårt gjeldsbaserte system har nådd toppen og har ingen framtid. Eneste alternativ for å bevare en industriell sivilisasjon er Terje Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD).

Dommerpanelet til Norges forskningsråd avviste MEDOSS og IGD.

Med sin avgjørelse har disse anonyme synserne hele den industrielle sivilisasjon og milliarder av menneskeliv på sin samvittighet.

"Det biologiske mennesket" representerer menneskehetens eneste og siste håp.

Derfor, les boka og spre kunnskapen om IGD.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks