Skip to main content

Kollaps-scenarioer

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
At kapitalismen vil ødelegge verden og oss alle har Øgrim helt rett i, dette er et vitenskapelig faktum, da den bygger opp om det verste i mennesket ifht. konkurranse og utplyndringen av jordens ressurser, vha. utgruppekreftene i handikapprinsippet. Terje Bongard forklarer dette i foredraget ovenfor, ser at 10 stk. har sett det etter at jeg lenket til det. Selv synes jeg det er et fantastisk inspirerende foredrag, men det er helt sikkert en fordel å først ha lest Bongards bok «Det biologiske mennesket».
Kapitalismen kommer til å senke oss ved en av tre følgende katastrofer, eller alle tre i interaksjon:
1) En ny verdenskrig grunnet kampen for jordens gjenværende ressurser, for å tilfredsstille profittmotivet. 
2) Økonomien kveles gjennom ødelagte økosystemtjenester. 
3) Økonomien når «peak finance» og kan derfor ikke lenger vokse, slik at den imploderer.
Italieneren Ugo Bardi er i sitt siste blogginnlegg opptatt av den økologiske siden av aspektet, og ser ut til å mene at det er dette som vil bli tungen på vektskåla. Et meget lesbart innlegg med et humoristisk tilsnitt.

– What is the Future of Humankind?: http://www.doomsteaddiner.net/blog/2015/05/23/what-is-the-future-of-humankind/

J.M. Greer ser ut til å mene at alle faktorene vil interaktere i en relativt langsom kollaps. Han argumenterer også godt for hvorfor teknologisk framgang i en markedsøkonomi må lede til kollaps, og har satt opp følgende argumentrekke: http://blog.p2pfoundation.net/technological-progress-in-a-market-economy-is-self-terminating-and-ends-in-collapse/2015/03/19
a) Every increase in technological complexity tends also to increase the opportunities for externalizing the costs of economic activity; 
b) Market forces make the externalization of costs mandatory rather than optional, since economic actors that fail to externalize costs will tend to be outcompeted by those that do; 
c) In a market economy, as all economic actors attempt to externalize as many costs as possible, externalized costs will tend to be passed on preferentially and progressively to whole systems such as the economy, society, and the biosphere, which provide necessary support for economic activity but have no voice in economic decisions; 
d) Given unlimited increases in technological complexity, there is no necessary limit to the loading of externalized costs onto whole systems short of systemic collapse; 
e) Unlimited increases in technological complexity in a market economy thus necessarily lead to the progressive degradation of the whole systems that support economic activity; 
f) Technological progress in a market economy is therefore self-terminating, and ends in collapse.
Teknologien, som kapitalistene hevder vil redde oss fra kapitalismen, vil altså føre til stikk motsatt resultat!

Gail Tverberg har kommet til at det er økonomien som er den viktigste faktoren for et kollaps, og mener vi nådde «peak finance» i 2014. Hun er ingen lettvekter, og var den som best forutså den forrige finanskrisa. Noe som ble lagt merke til, og var grunnen til at hun tidligere i år ble invitert til å forelese ved petroleumsinstituttet i Beijing.

Hun tror neste finanskrise blir så stor at den vil lede til en kollaps av vår industrielle sivilisasjon: http://ourfiniteworld.com/2015/04/23/overview-of-our-energy-modeling-problem/#comment-56267
It depends on how quickly the failure of banks brings the whole system down. I think the most likely scenario is that the next big crash is the last one. We had a big crash in 2008, and were temporarily saved from it. The next one seems likely to be much bigger, and thus to be much harder to avoid the consequences of. 
My expectation is that oil prices will go lower than they are now, and that debt defaults will start hitting the system. Some of these defaults will relate to derivative bets gone wrong. This will start hitting in the next few months. We should be feeling the effects by late in 2015 or early 2016. Oil production will start going down in 2015, and we won’t be able to get it back up again. 
I don’t see prices bouncing back up again much, expect perhaps briefly in the next few months (and probably to less than $100 barrel), as people speculate that our problems are temporary. I don’t think shale drillers will be able to qualify for more debt, and this will prevent production from increasing again. There will be similar problems with new oil sands investment.
Hennes siste artikkel om hvorfor det er slik har fått stor oppmerksomhet og har blitt anbefalt av mange.

– Why We Have an Oversupply of Almost Everything (Oil, labor, capital, etc.): http://ourfiniteworld.com/2015/05/06/why-we-have-an-oversupply-of-almost-everything-oil-labor-capital-etc/

I denne situasjonen er det en ulykke at det som kunne blitt et alternativ og ei redningsbøye, Terje Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD), ble avvist av Norges forskningsråd i 2014: http://blog.p2pfoundation.net/terje-bongard-no-grant-for-medoss/2014/03/19

Samme året som vi i følge Tverberg nådde «peak finance»!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?