Sunday, May 31, 2015

Allergisamfunnet

Den industrielle sivilisasjon og kapitalismen ser ute av stand til å produsere annet enn eksternaliteter. Det kalles levestandard. Mon tro det?

En av disse eksternalitetene som nå skyller inn over oss er alskens allergier:

- Nye allergier skyller inn over Europa

MI, som erstatter parabener og bl.a. nyttes i maling, er en av de virkelig alvorlige nye trusler. Her er hva Wikipedia sier om dette stoffet:
Methylisothiazolinone, MIT, or MI, (sometimes erroneously called methylisothiazoline), is a powerful synthetic biocide and preservative within the group of isothiazolinones, which is used in numerous personal care products and a wide range of industrial applications.

It is a cytotoxin that may affect different types of cells. Its use for a wide range of personal products for humans, such as cosmetics, lotions, moisturizers, sanitary wipes, shampoos, and sunscreens, more than doubled during the first decade of the twenty-first century and is proving to be a concern because of sensitization and allergic reactions as well as cell and nerve damage.
Har du malt barnerommet med MI-maling? Tørker du rumpa til babyen din med MI-servietter? Smører du ungen din med MI-solkrem?

Vi kan ta tilbake kontrollen over våre liv gjennom IGD, natursamfunn og ikke minst selvbygde naturhus!

Selvbygget naturhus

Vi lever i et sykt samfunn, hvor vi stadig blir sykere. Hans Roslings hymner til forbrukssamfunnet er en bløff. Levestandard og livskvalitet finnes i allmenningene!

Derfor er kampen for allmenningene også en kamp mot allergisamfunnet.

WWW.COMMONSTRANSITION.ORG

Min største allergi er dog vår industrielle sivilisasjon.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...