Skip to main content

Allergisamfunnet

Den industrielle sivilisasjon og kapitalismen ser ute av stand til å produsere annet enn eksternaliteter. Det kalles levestandard. Mon tro det?

En av disse eksternalitetene som nå skyller inn over oss er alskens allergier:

- Nye allergier skyller inn over Europa

MI, som erstatter parabener og bl.a. nyttes i maling, er en av de virkelig alvorlige nye trusler. Her er hva Wikipedia sier om dette stoffet:
Methylisothiazolinone, MIT, or MI, (sometimes erroneously called methylisothiazoline), is a powerful synthetic biocide and preservative within the group of isothiazolinones, which is used in numerous personal care products and a wide range of industrial applications.

It is a cytotoxin that may affect different types of cells. Its use for a wide range of personal products for humans, such as cosmetics, lotions, moisturizers, sanitary wipes, shampoos, and sunscreens, more than doubled during the first decade of the twenty-first century and is proving to be a concern because of sensitization and allergic reactions as well as cell and nerve damage.
Har du malt barnerommet med MI-maling? Tørker du rumpa til babyen din med MI-servietter? Smører du ungen din med MI-solkrem?

Vi kan ta tilbake kontrollen over våre liv gjennom IGD, natursamfunn og ikke minst selvbygde naturhus!

Selvbygget naturhus

Vi lever i et sykt samfunn, hvor vi stadig blir sykere. Hans Roslings hymner til forbrukssamfunnet er en bløff. Levestandard og livskvalitet finnes i allmenningene!

Derfor er kampen for allmenningene også en kamp mot allergisamfunnet.

WWW.COMMONSTRANSITION.ORG

Min største allergi er dog vår industrielle sivilisasjon.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?