Skip to main content

Framtidas bakstreverske Oslo?

Fikk morgenkaffen i vrangstrupen når jeg i dag så forslagene til framtidas Oslo, som du kan lese om her. Min kommentar til nettdebatten:
Tydelig at vi her har å gjøre med oslomodernistene, alle disse forslagene er basert Le Corbusier's ide om "the tower in the park", en ekstremt inhuman ide. I tillegg kommer at ingen av disse forslagene har iboende biofiliske egenskaper. Jeg arbeider for tida med å få republisert arbeider av den kjente urbanisten Nikos A. Salingaros hos bloggen til the Permaculture Research Institute of Australia, her kan dere finne ideer til menneskevennlige løsninger. 
Ikke store bidraget i kampen mot arven etter verdenshistoriens mest destruktive menneske, Le Corbusier, men man får gjøre hva man kan. Forresten, stjernearkitekten Winy Maas er en av nøkkelpersonene i arbeidet, en av Le corbusier's mange disipler.

Ikke nok med at modernistene har ødelagt Bjørvika, de akter å underlegge seg hele hovedstaden. Framtidsutsiktene er i sannhet dystre.


 • Skyscrapers are usually designed according to a template (a rectangular slab)
 • Ignore context and environment
 • Imposition of architect’s will
 • Can never arise from step-by-step adaptation
Unsustainable:
 • Skyscrapers can never be made sustainable
 • Using the latest technology does not alter their intrusive character
 • They introduce urban singularity
From a colleague (Michael Imber):
 • Claim that tall buildings are sustainable is a cruel fraud
 • Excessive heat gain and loss from unshaded exposures and typical glazing systems
 • “Heat island” effects
 • Require materials with very high embedded energy
 • Skyscraper floor plates are inefficient — excessive space requirements for lifts and for emergency exit stairs (more floors==more waste)
 • They block the sun and view (view is aesthetic - maybe not a big deal; sun builds Vitamin D in the skin and to avoid depression)
 • Create wind effects at the ground level (urban tunnels, downgusts, etc.)
 • Carbon benefits of urban density level-off at 4 to 6 storey building envelope
Social Problems
 • Ground floor usually disconnected
 • Christopher Alexander’s pattern: children living more than 4 storeys from the ground feel disconnected (leads to child pathologies)
 • Leon Krier proposed tall buildings that are monuments, not residences
Religious icons
 • Le Corbusier’s “Towers in the Park” has become a religious symbol
 • Worshiped by modernist urbanists
 • Despite repeated disasters, still used as “modern” typology the world over
 • …with towers of ever increasing height! People never learn…
Good tall buildings
 • Must be very few in any city
 • Always in the high-density center
 • Ground floor helps urban fabric
 • Examples from late 19th Century, early 20th Century
 • Thin, not too tall, hierarchy of scales
 • No setbacks (from the street)
Conclusion
 • There are several branches of New Urbanism practiced today
 • All of them are far better than zones car-dependent sprawl, or skyscrapers in the park — a monstrous idea
 • Communities the world over are building neo-traditional developments

Kommentaren min fikk et tilsvar, fortsettelsen følger her:


 • cand_altKlapp sammen
  The tower in the park kan kanskje oppfattes inhumant, men tar d u i betraktning den folketallsmessige utviklingen som ble forutsett gasnke bra av Corbus samtidige og det miljømessige avtrykket forskjellige bosetningsmønstre i praksis har så var "the tower in the park" ganske så humant. All forskning viser at befoljknningens avtrykk minker ved å samle folk i ekstrembyer og la mest mulig være natur.
  Reiser du forøvrig til Corbus eneste faktiske by, Chandigarh (hovedstad i den indiske delstaten Punjab) så vil du se at utover at den er ganske kjedelig er den langt fra inhuman.
  Byen har fått vokse etter generalplanen av 1950 og det har fungert ekstremt godt etter de foutsetninger indisk økonomi og kultur tilater.
   vis mindre
 • 19682010
  Jaha, så du regner ikke Nikos Salingaros som forsker? Jeg vil anbefale at du leser hans essay The End of Tall Buildings:
  Se også Salingaros forelese om samme tema: http://video.google.com/videop...

  Det er også overveldende bevis for at skyskrapere er skadelig for menneskets psyke, særlig i forhold til barn. Jeg vil her henvise til "pattern" 21, FOUR-STORY LIMIT, i arkitekturklassikeren A Pattern Language: http://www.jacana.plus.com/pat...

  Er det ikke tross alt menneskene som bør være i sentrum?

 • Comments

  Popular posts from this blog

  Paddehoa og plassen min

  Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
  Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
  Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
  Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
  grendearven din.
  No stend vi ribba attende.

  Venter metankatastrofen oss?

  I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

  Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

  Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

  "Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

  Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

  Den djupe grenda

  Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
  I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
  I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
  I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
  I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.