Wednesday, April 13, 2016

James Howard Kunstler dissekerer det suburbane

Fin introduksjon til Kunstlers uforlignelige presentasjon hos Arkitekturoppropet.
Mycket som han säger händer just nu i Sverige. Arkitekter bara ser miljöer de ritar som produkter till beställarna. Det han säger på slutet är otroligt viktigt, vi måste sluta se oss som konsumenter, vi är invånare och medborgare. Det är dags att kräva städer och urban utveckling där man ser oss som medborgare och planerar städer efter den respekten. Arkitekter och stadsplanerare och byggföretagen och kommunerna och staten måste TVINGAS till nu att se oss som holistiska väsen där en byggnad eller ett område kan inte bara ses enskilt utan allt måste vara en del av ett större sammanhang. Kolla och njut!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...