Skip to main content

Er Jeg-bevisstheten knyttet til materien gjennom en tilintetgjøring i JHVH?

Innlegget kommentaren er knyttet til kan leses her.

Min kommentar:
Målet er det personlige fellesskapet mellom Gud og menneskene; ikke slik en rekke newagere hevder - sammensmeltingen av disse to. - Ole T. Eriksen
James Kalb, en stor katolsk tenker, er i likhet med meg en stor fan av Christopher Alexander: http://turnabout.ath.cx:8000/

I The Luminous Ground kommer Alexander til den konklusjonen at Gud åpenbarer seg i materien gjennom en intensivering av sentra ved de 15 transformasjonene for helhet: http://www.natureoforder.com/summarybk4.htm

Jeg kan ikke tolke Alexander på annet vis enn at Jeg-bevisstheten, som etter min mening er det diamentralt motsatte av selvbevisstheten, kommer til bevissthet ved en tilintetgjøring gjennom noe som kan sammenlignes med en forening av JHVH i materien, med Chartres som et svært godt eksempel. Dette har jeg kommet inn på i mitt siste essay Dei tre skapingstilstandane: http://www.kulturverk.com/2013/09/17/dei-tre-skapingstilstandane/

Jeg vil minne om at Nikos A. Salingaros, som spilte en stor rolle i arbeidet med Alexanders The Nature of Order, er rådgiver for den katolske kirkes arkitekturfakultet i Portugal og en av de fremste rådgivere for den katolske kirke i forhold til arkitekturspørsmål.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166