Sunday, September 22, 2013

Er Jeg-bevisstheten knyttet til materien gjennom en tilintetgjøring i JHVH?

Innlegget kommentaren er knyttet til kan leses her.

Min kommentar:
Målet er det personlige fellesskapet mellom Gud og menneskene; ikke slik en rekke newagere hevder - sammensmeltingen av disse to. - Ole T. Eriksen
James Kalb, en stor katolsk tenker, er i likhet med meg en stor fan av Christopher Alexander: http://turnabout.ath.cx:8000/

I The Luminous Ground kommer Alexander til den konklusjonen at Gud åpenbarer seg i materien gjennom en intensivering av sentra ved de 15 transformasjonene for helhet: http://www.natureoforder.com/summarybk4.htm

Jeg kan ikke tolke Alexander på annet vis enn at Jeg-bevisstheten, som etter min mening er det diamentralt motsatte av selvbevisstheten, kommer til bevissthet ved en tilintetgjøring gjennom noe som kan sammenlignes med en forening av JHVH i materien, med Chartres som et svært godt eksempel. Dette har jeg kommet inn på i mitt siste essay Dei tre skapingstilstandane: http://www.kulturverk.com/2013/09/17/dei-tre-skapingstilstandane/

Jeg vil minne om at Nikos A. Salingaros, som spilte en stor rolle i arbeidet med Alexanders The Nature of Order, er rådgiver for den katolske kirkes arkitekturfakultet i Portugal og en av de fremste rådgivere for den katolske kirke i forhold til arkitekturspørsmål.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...