Skip to main content

Our Technological Society of a Millennium before is Their Idea of Evil Incarnate

"Ten years from now:

Business as usual continues; the human population peaks at 8.5 billion, liquid fuels production remains more or less level by the simple expedient of consuming an ever larger fraction of the world’s total energy output, and the annual cost of weather-related disasters continues to rise. Politicians and the media insist loudly that better times are just around the corner, as times get steadily worse. Among those who recognize that something’s wrong, one widely accepted viewpoint holds that fusion power, artificial intelligence, and interstellar migration will shortly solve all our problems, and therefore we don’t have to change the way we live. Another, equally popular, insists that total human extinction is scarcely a decade away, and therefore we don’t have to change the way we live. Most people who worry about the future accept one or the other claim, while the last chance for meaningful systemic change slips silently away.

A hundred years from now:

It has been a difficult century. After more than a dozen major wars, three bad pandemics, widespread famines, and steep worldwide declines in public health and civil order, human population is down to 3 billion and falling. Sea level is up ten meters and rising fast as the Greenland and West Antarctic ice caps disintegrate; fossil fuel production ground to a halt decades earlier as the last economically producible reserves were exhausted, and most proposed alternatives turned out to be unaffordable in the absence of the sort of cheap, abundant, highly concentrated energy only fossil fuels can provide. Cornucopians still insist that fusion power, artificial intelligence, and interstellar migration will save us any day now, and their opponents still insist that human extinction is imminent, but most people are too busy trying to survive to listen to either group.

A thousand years from now:

The Earth is without ice caps and glaciers for the first time in twenty million years or so, and sea level has gone up more than a hundred meters worldwide; much of the world has a tropical climate, as it did 50 million years earlier. Human population is 100 million, up from half that figure at the bottom of the bitter dark age now passing into memory. Only a few scholars have any idea what the words “fusion power,” “artificial intelligence,” and “interstellar migration” once meant, and though there are still people insisting that the end of the world will arrive any day now, their arguments now generally rely more overtly on theology than before. New civilizations are rising in various corners of the world, combining legacy technologies with their own unique cultural forms. The one thing they all have in common is that the technological society of a millennium before is their idea of evil incarnate." John Michael Greer

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?