Monday, September 16, 2013

Ved å flytte de lidende til Norge blir vi en del av lidelsen

Les artikkelen jeg har kommentert på her.
"Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen."
Min kommentar:

Jeg vil sitere fra en artikkel av Terje Bongard, som i sin helhet kan leses her.
Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann, plass, energi og arealer forbrukes for at et menneske skal leve. Økosystemene må ikke tømmes, de må leve og omsette seg selv for å lage disse ekte verdiene. Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke. Markedsøkonomien er basert på en medfødt positiv følelse, «pengefølelsen», opprinnelig arvet fra lenge før det fantes attraktive byttemidler, da slaktet i treet og veden til vinteren ga overlevelse. Problemet er at menneskelige verdifølelser har kort tidshorisont. Verden har fram til nå i praksis vært uendelig, og vi har derfor ikke arvet bremser som tar opp i seg globale størrelser og grenser. Verdensveggene er kommet svært nær. FNs miljøprogram advarer med større tyngde for hvert år at det går feil vei med verdens natur- og ressursgrunnlag. Jorda er allerede full av folk. I 2050 er det minst 9 milliarder mennesker på jorda. En grønn revolusjon til er ikke mulig. Det er ikke mer brukbart areal igjen på kloden. Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen. Alle «hendene» skal ha mat, hus, klær og fyring om vinteren. Det kan ikke fyres med utgåtte pengedata. Adressas leder henspeiler på at «hendene» vil gi økt kapital, det som av hele det politiske og økonomiske systemet oppfattes som «verdiskaping», men som i virkeligheten er det stikk motsatte.
Å flytte en håndfull mennesker til Norge har ingen innvirkning på verdens samlede lidelse, men vil gjøre våre egne barn og barnebarn til en del av lidelsen

Norge vil rammes hardt når den globale pyramidespilløkonomien bryter sammen. Vårt land er allerede overbefolket. Vil minne om at mens danskene kun trengte to generasjoner på å gjenvinne folketallet etter svartedauden, trengte Norge 300 år. Dette fordi ressursgrunnlaget er så spinkelt i vårt karrige land.

Skal vi få bukt med lidelsen i verden må vi reversere befolkningseksplosjonen, som dette intervjuet i siste utgave av Orion Magazine viser: Crowded Planet: A CONVERSATION WITH ALAN WEISMAN.

Å ta imot alle disse menneskene er å gjøre både dem og oss selv en bjørnetjeneste, og vil gi våre barn en håpløs framtid nedsunket i elendighet. Det vi må satse på er familieplanlegging og utdanning av kvinner i fattige land!

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...