Skip to main content

Bislingen anti-naturhotell på ”Nordmarkas tak”

Bislingen "naturhotell" er et forsøk på å innkapsle biofilia under den nihilist-modernistiske kappe, i profittens og ideologiens tegn.

Fylkesrådmannen i Oppland karakteriserer Bislingen "naturhotell", beliggende på "Nordmarkas tak" bare få meter fra markagrensa, som et ambisiøst prosjekt når det gjelder miljøløsninger og arkitektur. Fylkesutvalget inviteres til å godta planforslaget ved behandling førstkommende tirsdag (Oppland Arbeiderblad fredag 20. september). Fylkesrådmannen har selvsagt rett i at prosjektet er ambisiøst, men dette med den hensikt å knytte modernistisk arkitektur opp mot begrepet biofilia, eller rettere sagt et forvrengt bilde av biofilia, hvor man frarøver begrepet sitt meningsinnhold slik dette er gitt av pionerene innen denne forskningsgrenen, for å gjøre det til sitt eget.

Biofilia betyr naturkjærlighet eller naturbevissthet. Sammen med Edward O. Wilson, grunnleggeren av begrepet, er arkitekturteoretikeren Nikos A. Salingaros å regne som en av verdens fremste eksperter innen fagfeltet biofilia. I siste utgave av New English Review skriver han følgende:
"Dyktige medlemmer av det nåværende "etablissementet" innser at et nytt marked utvikler seg, og ønsker "å ri bølgen" for igjen å etablere et nytt monopol (dvs. en fortsettelse av det gamle modernistiske monopolet). Disse personene begynner å omfavne vårt vokabular og våre ideer, men kun for å undergrave dem for slik å styrke sine egne helter og ideologi. Andre gjør skamløst våre ideer til sine egne, og benytter dem for selvpromotering. Arkitekturakademikere foreleser om matematikk og den nye vitenskapen anvendt på arkitektur; om algoritmisk design, tilpasning og bærekraft, natur og den menneskelige dimensjon, det hellige aspektet av bygd form, etc. Sådanne anstrengelser er uærlige vurdert ut fra deres konklusjoner: de fremmer det samme settet av nihilistiske arkitekurthelter. Å tilegne seg ideene til intelligensbasert design med den hensikt å forvrenge dem til det motsatte er simpelthen en øvelse i uærlighet og forføring"
For en som ikke er hjernevasket av modernismens forestillinger trengs det kun et raskt blikk for å slå fast at det foreslåtte hotellet i Nordmarka er reinspikket anti-natur. Jeg kan kort nevne at de 15 transformasjonene for helhet, som universet, naturen og evolusjonen utfolder seg gjennom, dokumentert i The Nature of Order av Christopher Alexander, glimrer med sitt fravær, og at hotellet mangler strukturell orden og et skaleringshierarki i samsvar med den universelle skaleringsloven.

Fylkesrådmannen vil neppe snu i sin anbefaling, da dette vil gi ham et ansiktstap og undergrave hans posisjon innenfor det rådende etablissementet. For andre vil jeg anbefale å følge publiseringen av professor Salingaros nyeste bok Unified Architectural Theory i en gratis e-versjon hos Arch Daily, med ett kapittel hver måned, i engelsk, spansk og portugisisk språkdrakt.

Under det rådende regimet skal det mye til for at Bislingen hotell ikke blir realisert. Men et naturhotell det blir det ikke, annet enn i navnet.


Comments

  1. - «Et 12 etasjers hotell her er en hån mot hele markatankegangen»:

    http://www.osloby.no/nyheter/Et-12-etasjers-hotell-her-er-en-han-mot-hele-markatankegangen-7471029.html#.Uv9N_fldWuI

    - Sier ja til 12 etasjers hotell på Nordmarkas tak:

    http://www.osloby.no/nyheter/Sier-ja-til-12-etasjers-hotell-pa-Nordmarkas-tak-7470419.html#.Uv9OAfldWuI

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks