Tuesday, June 21, 2016

Løpere som ikoner?

Kommentar her.
Tro om ikke løpere kan sammenlignes med ikoner? Som vi vet styrkes graden av levende struktur med de 15 transformasjonene, og Alexander har benyttet mye tid på å utlede disse fra gamle tepper.

- Foreshadowing of 21st Century Art: The Color and Geometry of Very Early Turkish Carpets:

http://www.amazon.com/Foreshadowing-21st-Century-Art-Geometry/dp/B000OJWCTO/ref=asap_bc?ie=UTF8

Du har kanskje fått med deg professor Bin Jiangs nye "beautymeter":

https://www.researchgate.net/publication/272159333_Wholeness_as_a_Hierarchical_Graph_to_Capture_the_Nature_of_Space

Meningen er ikke at alt skal fylles med så mye levende struktur som mulig, dette bør forbeholdes hellige steder eller kunst, hvor man ønsker å komme særlig nær Gud eller "the I". Alexander mener at der hvor de 15 transformasjonene materialiserer seg i sterk grad møter vi "the I" og blir del av dette. Løpere kan således være et medium for denne kontakten med "the I", på samme vis som ikonmaleriet i ortodoks kristendom.
Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...