Skip to main content

Løpere som ikoner?

Kommentar her.
Tro om ikke løpere kan sammenlignes med ikoner? Som vi vet styrkes graden av levende struktur med de 15 transformasjonene, og Alexander har benyttet mye tid på å utlede disse fra gamle tepper.

- Foreshadowing of 21st Century Art: The Color and Geometry of Very Early Turkish Carpets:

http://www.amazon.com/Foreshadowing-21st-Century-Art-Geometry/dp/B000OJWCTO/ref=asap_bc?ie=UTF8

Du har kanskje fått med deg professor Bin Jiangs nye "beautymeter":

https://www.researchgate.net/publication/272159333_Wholeness_as_a_Hierarchical_Graph_to_Capture_the_Nature_of_Space

Meningen er ikke at alt skal fylles med så mye levende struktur som mulig, dette bør forbeholdes hellige steder eller kunst, hvor man ønsker å komme særlig nær Gud eller "the I". Alexander mener at der hvor de 15 transformasjonene materialiserer seg i sterk grad møter vi "the I" og blir del av dette. Løpere kan således være et medium for denne kontakten med "the I", på samme vis som ikonmaleriet i ortodoks kristendom.
Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks