Skip to main content

If You Don’t Warn The People, Their Blood Could Be On Your Hands

Original text by Michael Snyder here.

On this drawing you can see how intense Ezekiel warns people, but those passing by choos to ignore him or at best offering him an angry eye.

To be honest not one single person has thanked me for my warnings about what's coming. But at least, their blood is not on my hands.

Image: Jim Padgett, courtesy of Sweet Publishing.

Why are so few voices warning the people about what is coming? We stand at the door of a period of distress that will be unlike anything that any of us have ever known before. And even though the signs are all around us, very few individuals appear to be willing to stand up and sound the alarm. Instead, there seems to be a large number of people that are quite eager to criticize the watchmen. Earlier today, I was having a conversation with a very prominent voice in the alternative media, and we were reflecting on this. There are so many individuals out there that love to shoot arrows at those that are sounding the alarm, and yet they are doing so little to make a difference themselves.

It is easy to sit back on your sofa munching on potato chips as the world around you goes to hell, and it is easy to criticize those that have chosen to have the courage to stand up and warn the people.

But it is not easy to stand up and say the hard things that need to be said in a society that does not want to listen.

Yes, there are some watchmen out there that are doing a great job of proclaiming the warning message. I have personally met a number of them, and I am proud to be their friends.

Unfortunately, they are few and far between. Most people either don’t believe that we are on the precipice of disaster, they don’t care enough to warn others, or they are too busy criticizing those that are trying very hard to warn others.

And of course you don’t need a media platform to sound the alarm. We all have family members that need to be warned about what is coming. We all have friends that need to be warned about what is coming. Each one of us is uniquely positioned to reach others that may not be able to be reached any other way.

In the end, we all have a choice to make. If we sound the alarm and people choose not to listen, the responsibility for failing to act falls on them.

But if we know what is coming and we choose to do nothing to warn others, then we may end up being responsible for their blood. This is a principle that we even seen in the Scriptures. The following is what Ezekiel 33:1-6 says…
Again the word of the Lord came to me, saying: 2 Son of man, speak to the children of your people and say to them: If I bring a sword upon a land, and the people of the land take a man from among them and set him for their watchman, 3 and he sees the sword come upon the land and blows the trumpet and warns the people, 4 then whoever hears the sound of the trumpet and does not take warning, and a sword comes and takes him away, his blood shall be upon his own head. 5 He heard the sound of the trumpet yet did not take warning. His blood shall be upon himself. But he who takes warning delivers his soul. 6 But if the watchman sees the sword come and does not blow the trumpet and the people are not warned and a sword comes and takes a person from among them, he is taken away in his iniquity. But his blood I will require from the hand of the watchman.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?