Thursday, June 2, 2016

Vi høysensitive og vindmølleparker

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.

"The wholeness after construction of the turbines, which destroys virtually all the structure that was previously there."

Båtstøene ved Verevågen med vindmøller i Lista Vindkraftverk i bakgrunnen. (Foto: Svein Grønvold / NTB Scanpix)

Det er helt klart at de som i utgangspunktet er mest skeptiske til vindmølleparker, er de høysensitive, som utgjør rundt 20 prosent av befolkningen. De lider mest over ødeleggelsen av landskapet og av den etterfølgende støyen. Hos høysensitive oppfattes inntrykk opptil 5 ganger sterkere enn hos resten av befolkningen!

Lær mer om høysensivitet: http://www.hsperson.no/:/hsp/:...

En informativ pdf: http://www.hsperson.no/minorg/...

Med den nye forskningen til økofilosofen Andreas Weber håper jeg synet på vårt forhold til våre omgivelser kan få en renessanse! Det er den følte verden som er den ekte! Hans utrolig viktige tanker og oppdagelser er endelig utgitt i engelsk språkdrakt, vi får tro hans funn også snart utgis på norsk. Les omtalen av Webers nye bok.

- Andreas Weber’s “Biology of Wonder”: Aliveness as a Force of Evolution and the Commons: http://bollier.org/blog/andrea...

Fra anmeldelsen:
Future historians will look back on this book as a landmark that consolidates and explains paradigm-shifting theories and research in the biological sciences. Biology of Wonder explains how political thinkers like Locke, Hobbes and Adam Smith have provided a cultural framework that has affected biological inquiry, and how the standard Darwinian biological narrative, for its part, has projected its ideas about natural selection and organisms-as-machines on to our understanding of human societies. Darwinism and "free markets" have grown up together. - David Bollier
Det er heller ingen tvil om at vindmøllene på bildet er strukturødeleggende. Les denne pdf'en av Christopher Alexander, som står Weber nær. (Se s. 20 om hvordan vindmøller ødelegger landskapsstrukturen. "Figure 7b. The wholeness after construction of the turbines, which destroys virtually all the structure that was previously there.")

- Harmony-Seeking Computations: a Science of Non-Classical Dynamics based on the Progressive Evolution of the Larger Whole: http://www.livingneighborhoods...

Å leve med en slik strukturødeleggelse av landskapet er sammen med støyen uutholdelig for en høysensitiv person!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...