Skip to main content

Vi høysensitive og vindmølleparker

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.

"The wholeness after construction of the turbines, which destroys virtually all the structure that was previously there."

Båtstøene ved Verevågen med vindmøller i Lista Vindkraftverk i bakgrunnen. (Foto: Svein Grønvold / NTB Scanpix)

Det er helt klart at de som i utgangspunktet er mest skeptiske til vindmølleparker, er de høysensitive, som utgjør rundt 20 prosent av befolkningen. De lider mest over ødeleggelsen av landskapet og av den etterfølgende støyen. Hos høysensitive oppfattes inntrykk opptil 5 ganger sterkere enn hos resten av befolkningen!

Lær mer om høysensivitet: http://www.hsperson.no/:/hsp/:...

En informativ pdf: http://www.hsperson.no/minorg/...

Med den nye forskningen til økofilosofen Andreas Weber håper jeg synet på vårt forhold til våre omgivelser kan få en renessanse! Det er den følte verden som er den ekte! Hans utrolig viktige tanker og oppdagelser er endelig utgitt i engelsk språkdrakt, vi får tro hans funn også snart utgis på norsk. Les omtalen av Webers nye bok.

- Andreas Weber’s “Biology of Wonder”: Aliveness as a Force of Evolution and the Commons: http://bollier.org/blog/andrea...

Fra anmeldelsen:
Future historians will look back on this book as a landmark that consolidates and explains paradigm-shifting theories and research in the biological sciences. Biology of Wonder explains how political thinkers like Locke, Hobbes and Adam Smith have provided a cultural framework that has affected biological inquiry, and how the standard Darwinian biological narrative, for its part, has projected its ideas about natural selection and organisms-as-machines on to our understanding of human societies. Darwinism and "free markets" have grown up together. - David Bollier
Det er heller ingen tvil om at vindmøllene på bildet er strukturødeleggende. Les denne pdf'en av Christopher Alexander, som står Weber nær. (Se s. 20 om hvordan vindmøller ødelegger landskapsstrukturen. "Figure 7b. The wholeness after construction of the turbines, which destroys virtually all the structure that was previously there.")

- Harmony-Seeking Computations: a Science of Non-Classical Dynamics based on the Progressive Evolution of the Larger Whole: http://www.livingneighborhoods...

Å leve med en slik strukturødeleggelse av landskapet er sammen med støyen uutholdelig for en høysensitiv person!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!