Saturday, June 11, 2016

Ingen opplever Gamla Stan i Stockholm som knugende!

Av Audun Engh.
Millioner av mennesker må de kommende tiårene skaffes boliger, og utbyggingen må hovedsakelig skje i byer med høy utnyttelse, hvis vi skal redde natur- og landbruksområder. Etter min vurdering tilbyr den klassiske europeiske byen gode modeller for å oppføre nye, humane byområder. Det sentrale Paris, der det nesten ikke finner bygninger over 7 etasjer, har omtrent like stor tetthet som Hong Kong og Manhatten. Svært få klager over at Paris er for massivt utbygd. Nøkkelen ligger i hvordan bebyggelsen utformes. Dessuten er det slik at folk trives med større tetthet hvis arkitekturen er i samsvar med deres estetiske behov. Ingen opplever Gamla Stan i Stockholm som knugende, selv om tettheten er ekstremt høy. Det er de fleste steder ulovlig å bygge så tett som Gamle Stan idag. Se bildet. Årsaken til bydelens attraktivitet er åpenbart at bebyggelsen er variert og vakker. Den er i menneskelig skala og oppført i naturlige materialer. Velger man velprøvd, tradisjonsbasert arkitektur, er det vanskelig å gjøre feil. Man trenger ikke høyhus for å bygge en tett by som kan huse millioner av mennesker. Kvartalsstrukturen er meget arealaffektiv. Høyhus motvirker dessuten mulighetene til å skape et mangfold av aktiviteter på gateplan, slik at folk kan få sine daglige behov imøtekommet uten transportbehov.
Gamla stan og Baggensgatan. Det nærmeste man kommer en Village Town i Skandinavia!

Gå til Wikimedia for å se detaljer av Gamla stan på sitt vakreste!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...