Monday, July 25, 2016

Fra en diskusjon med Axel Ford om globalisme

Les kommentaren her.
Ja, det er formidable motstandere! Men som jeg sier, jeg er glad vi nå har fått en multipolar verden, og ser dette som et første steg. Og jeg tror nok heller Putin ville ha meg som lagkamerat enn Stoltenberg. Allikevel, jeg er alexandriner, og en verden av likestilte, uavhengige regioner, er det første alexandrinske mønster. Jeg velger å kalle disse regionene for LOMMEREGIONER! Altså er verden hvor vi bor i lommenabolag i lommelandsbyer i lommeregioner, hvor lommedemokratiet er limet som holder det hele sammen!
Les hele det første alexandrinske mønster:

1 Independent Regions**

Så jeg er altså globalist, men ikke i en verden hvor det er krigsmakten NATO som holder verdensglobalismen sammen, men en likestilt verden hvor det er de gode kreftene i handikapprinsippet som rår grunnen, gjennom RID-modellen.

Jeg forlater ikke min visjon om en verdensregjering satt sammen av likestilte og likeverdige lommeregioner. Men man må kunne ha to tanker i hodet samtidig, og jeg ser det slik at en multipolar verdensorden er første steg på vegen. Derfor er jeg dypt takknemlig for at Putin nå har ledet oss inn i første fase av transformasjonen.
Har Putin tatt første steg mot en alexandrinsk verdensorden?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...