Thursday, July 7, 2016

Ohälsosam Arkitektur : En annan sida av funktionalismen

Av Edvard Erik Persson.

ARKITEKTURUPPRORET PRESENTERAR EN MYCKET VIKTIG BOK


En bok för alla medlemmar av Arkitekturupproret.

Information från förlaget

Hur kan vi skapa attraktiva, gröna, levande och hälsosamma städer är frågor som blivit allt viktigare. Dagens samhälle är starkt påverkad av 1900-talets omvälvande stadsplaner. Denna bok skildrar hur det gick till då den moderna staden skapades i Sverige. En viktig idékälla var den schweizisk- franske arkitekten Le Corbusier. Boken problematiserar hans och svenska efterföljares tankegångar om arkitektur och stadsplanering – den så kallade funktionalismen – och hur det ledde till omfattande rivningar av gamla stadskärnor och till massproduktion av bostäder. Boken belyser också kvaliteter i arkitekturen som föregick modernismen, som vi kan dra lärdom av då vi bygger nytt. Funktionalismen lovade välfungerande, hälsosamma städer. Men som boken visar, så infriades inte alltid dessa löften. Författaren försöker också ge svar på frågor om hur vi bygger attraktiva och hälsosamma städer som främjar ett rikt socialt liv.

Gösta Alfvén är läkare och docent med stress hos barn som forskningsområde. Han har under en lång tid intresserat sig för hur stadens fysiska miljö påverkar människor, deras hälsa och emotioner.
Köp den omgående här.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...