Monday, July 11, 2016

Regn ved Grythengen

Denne sommeren har vi blitt liggende nord for jetstrømmen med påfølgende nordvestavær og hyppige regnbyger. Men også regn kan være vakkert. Vi tilbringer sommeren ved herr Fossemøllens øyensten, og her blir vi fram til AKIS representanter kommer for å hylle Servoglobus med sine maskiner, vår tids store gudinne!
‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske. – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 52
Det er fint på Toten, og jeg skulle gjerne fotografert mye mer. Hadde planer om å prøve meg i RAW, men tida strekker ikke til. Sommeren er så altfor kort!

Stabburet fra 1920 er bygget av Helmer Holmstad den eldre.

Nylig ble det her gjenfunnet et "Pris Herren" fra 1920.

Wikimedia. / Flickr.

Om sommeren har vi fint utsyn fra spisebordsvinduet.

Wikimedia. / Flickr.

Regnet synes ikke like godt i monochrome, men stemningen er fin.

 Wikimedia. / Flickr.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...