Wednesday, July 13, 2016

FÄRGFOTO FRÅN KLARAKVARTERENS FÖRINTELSE

Av Edvard Erik Persson.

Bilden visar Klarakvarteren under rivningarna på 60-talet. Allt ni ser i bilden är idag rivet och ersatt med betong och fula lådor.


I "Arkitekturupproret" presenterar vi vackra alternativ till fyrkantiga lådor. Det nya forumet "Stoppa förfulningen av våra städer" är Arkitekturupprorets komplement. Här avreagerar vi oss mot kulturhistoriska rivningar och allt det fula som byggs. Detta genom att publicera bilder på det som vi vill bekämpa samtidigt som vi kampanjar mot de arkitekter, byggherrar och politiker som står bakom förfulningarna.

RIVNINGEN AV KLARAKVARTEREN FÅR ALDRIG GLÖMMAS

Klararivningen var en helt onödig massrivning och det är viktigt att vi aldrig glömmer rivningshysterin. En gång i tiden var alla svenska städer bra mycket vackrare än idag. Detta är en fakta som måste präntas in i nästa generation. Sverige har inte alltid bestått av ful lådmodernism och det är fortfarande inte omöjligt att vända Sveriges Arkitekters rådande arkitekturnormer.

VARFÖR ÄR ALL NYPRODUKTION I SVERIGE MASSKOPIERAD?

Sidoforumet uppstod nyligen då många medlemmar har ett stort behov av att få utlopp för sin ilska mot rivningshysterin och alla de identiska lådor som byggs i hela vårt land. Sverige behöver mer blandad arkitektur, men all nyproduktion ser likadan ut från Skåne till Norrland. Det nya forumet är en plats där ni kan avreagera er både mot ful nyproduktion och rivningar av vackra gamla byggnader.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...