Saturday, July 2, 2016

DET GODA EXEMPLET - EN FÖRSKÖNAD DOMUSLÅDA

När Domus kom till stan ledde det till stora förfulningar i hela Sverige. På nästan alla svenska torg och paradgator skulle en vacker byggnad rivas för att ersättas av en ful betonglåda. Storgatan i Ulricehamn blev så pass förfulad att det ledde till protester. Den gamla byggnaden är kvar än idag, men fasaden byggdes om för att harmonisera med den mysiga gamla trägatan.

Gilla, dela och sprid detta inlägg om du vill att också din stad ska försköna fasaden på det lokala gamla Domus eller Åhlenshuset.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...