Wednesday, July 20, 2016

Lagdelte samfunn og menneskeofringer

Artikkel her.
Jo mektigere overklassen var, med tydelige klasseskiller, dess mer sannsynlig var det at samfunnet drev med menneskeofring. Forskerne fant ikke denne sammenhengen på øyer med helt flat struktur, men hvis det var en overklasse, ble skillene sterke hvis de også drev med menneskeofring.
Forskerne mener også at samfunn som drev med menneskeofring hadde større sjanse til å bli mer lagdelt, og menneskeofringen hjalp med å holde på de eksisterende klasseforskjellene.

De kommer også med en litt dyster konklusjon basert på undersøkelsene, nemlig at ofringen kan ha spilt en viktig rolle i dannelsen av lagdelte samfunn, som de vi lever i nå.
Kommentar:
Enda en grunn til å forlate de lagdelte samfunn og entre det ultimate demokrati! En flat struktur slik vi finner det på noen av stillehavsøyene er dessuten bra for kvinner!
Terje Bongard skriver: Jeg gjør et forsøk på å beskrive denne
kjønnsulikheten i uttrykk (strategi) i boka: Det handler om ulikheten i
pådrivet på ulike arenaer: Menn har statistisk høyere show-off-behov,
som fører til mer synlighet i utgrupper, store arenaer, toppstillinger
osv. Kvinner er akkurat like gode, eller bedre, til å debattere, men
føler/kjenner seg mer hjemme i inngrupper. Statistisk slår dette ut i
aviser og offentlighet. Jeg er overbevist om at vi snart har et fag som
heter evolusjonær sosiologi, som vil revolusjonere faget. Formål: Øke
friheten for begge kjønn. 
Jeg svarer: Knallbra! Dette betyr at kvinner har mye å vinne på
RID-modellen, og menn det motsatte. Hvorfor var ikke da RID-modellen
hovedparole under 8.mars-togene?
Ikke noe særlig hyggelig å leve i et samfunn som i sitt opphav er tuftet på menneskeofringer. For de som ønsker å vite mer om RID-modellen finnes litt her: http://www.resilience.org/stor...

Og mer her: http://permaliv.blogspot.no/20...

Kvinner: Skjerp Dere! Ønsker dere et samfunn hvor kvinner har reell innflytelse og som ikke har menneskeofringer som opphav, se til de polynesiske øyene med flat struktur i inngrupper, og front InnGruppe-Demokratiet (IGD) i neste års 8. mars-paroler!

Forresten, er det noen som har en oversikt over hvilke øyer som praktiserte denne formen for flat struktur?

Anuta er nok en av disse, men er det flere?
RID-modellen bygger ikke på menneskeofringer

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...