Monday, July 4, 2016

OM VI ÄNDÅ MÅSTE BYGGA LÅDOR – LÄR AV TYSKLAND

Ja bilden talar för sig själv. Att bygga en låda på tyskt vis kostar inte mycket mer än en masskopierad svensk 60-talspastischlåda, men är bra mycket trevligare. Att efterfölja ett klassiskt tankesätt inom arkitektur betyder inte att vi ska bygga renässansslott utan det behöver inte vara mer komplicerat än att nya byggnader utrustas med runda hörn, sneda tak, markerade och symmetriska fönster samt användandet av olika färger.

Nybyggda "Haus Egmont" är ritad av arkitektfirman Ralf Schmitz (https://ralfschmitz.com/) på Achenbachstrasse 41 i tyska Düsseldorf.

Något för Stockholm, Göteborg och Malmö? Gilla, dela och sprid detta inlägg om du är trött på masskopierade fyrkantiga lådor.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...