Skip to main content

Chris Martenson's Crash Course

Original article here.
The Crash Course has provided millions of viewers with the context for the massive changes now underway, as economic growth as we've known it is ending due to depleting resources.

But it also offers real hope. Those individuals who take informed action today, while we still have time, can lower their exposure to these coming trends -- and even discover a better way of life in the process. We'll show you how.

(Gail Tverberg argues in this article that the Hubbert Curve presented in the video is somewhat wrong.)

How long will it take?


Chapters are between 3 and 25 minutes in length. All 27 sections take 4 hours and 36 minutes to watch in full.

Looking for a quicker summary?

Watch the 1-hour long 'Accelerated' Crash Course.

Chapter Menu (click each to play):

#CHAPTERDURATIONAVAILABILITY
--Introduction (on this page)3:23
public
1Three Beliefs2:45
public
2The Three "E"s3:03
public
3Exponential Growth6:03
public
4Compounding is the Problem3:26
public
5Growth vs. Prosperity5:08
public
6What is Money?7:05
public
7Money Creation: Banks6:46
public
8Money Creation: The Fed9:07
public
9A Brief History of US Money9:41
public
10Quantitative Easing ("QE")11:11
public
11Inflation12:28
public
12How Much Is A Trillion?4:51
public
13Debt14:04
public
14Assets & Liabilities18:35
public
15Demographics7:10
public
16A National Failure To Save & Invest7:43
public
17Bubbles16:24
public
18Fuzzy Numbers19:39
public
19Energy Economics17:43
public
20Peak Cheap Oil19:01
public
21Shale Oil25:38
public
22Energy & The Economy9:59
public
23The Environment: Depleting Resources5:17
public
24The Environment: Increasing Waste11:13
public
25Future Shock10:04
public
26What Should I Do?8:44
public

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?