Saturday, June 9, 2012

Golfspillets sanne (u)natur

Golfbanan är troligen en mycket exakt bild på den moderna människans föreställning om ett idealt landskap. Man kan säga att anledningen till denna sorts anläggningar är att naturens mysterium tråkar ut oss och därför har vi skapat en överskådlig och reducerad topografi som kan placeras var som helst i världen. Golfspelet ger oss därnäst möjligheten att instrumentalt behärska detta konstgjorda landskap så att vi inte vid någon tidpunkt behöver öppna oss för omgivningarna. Golf är en enkel, målinriktad och kvantifierbar förströelse. En vandringstur med ett inlagt spel. Golfbanans konstbevattnade och kemiskt vidmakthållna ordning liknar ett slags natur, men dess dragningskraft består i att den är ett uttryck för en total kontroll över naturen. Det är en konstruktion som summerar den teknologiska civilisationens systematiska förvandling av världen till en avgränsad mängd standardiserade och lättigenkännliga konsumtionsvaror. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 57
Golfbanen er sammen med kjøpesenteret visuelle uttrykk for vår tids fornektelse av ekte natur og kultur. Et menneske som dyrker golf har mistet sin sjel og er et hjelpeløst offer for konsumentindustrien, hun er konsumentens bleke skygge av det som engang var et menneske, lik Nazgulene av Mordor. Foto: Fevi Yu

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...