Tuesday, March 1, 2011

EU høyner grenseverdiene for giftrester i mat

Vanlig mat blir produsert med hjelp av sprøytemidler. På etikettene kan det stå mange forskjellige advarsler:

Mulig fare for kreft.
Mulig fare for fosterskade.
Kan skade barn som får morsmelk.
Giftig for vannlevende organismer.
Kan forårsake grunnvannsforurensning.
Giftig for fugl.
Giftig for meitemark.
Meget giftig for bier og andre insekter.
Rester av slike midler blir igjen i maten.

Nå har EU høynet grensen for hvor mye giftrester som kan godtas i matvarene. Norske myndigheter aksepterer de nye grensene og sier det er helt "ufarlig".

Ren Mat har spurt og gravd. Lest tunge dokumenter og spurt ansvarlige fagfolk på høyt nivå, men ingen har kunnet gi en oversikt over hva endringene innebærer.

Last ned oversikten fra OIKOS online i pdf-format her.

Hele saken, slik den har stått på trykk, finner du som pdf her.

Besøk Ren Mat her.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...