Wednesday, July 11, 2012

Modifiserte gener og proteiner i blodet

– Men vi fant noe som vi synes er svært interessant, fortsetter Krogdahl.

– Det har ofte vært hevdet at de nye genene i genmodifisert mat ikke kan gjøre noen skade fordi alle gener blir nedbrutt til det ugjenkjennelige i tarmen. Våre resultater viser tvert i mot at gener kan tas opp over tarmveggen, overføres til blodet og finnes igjen i blod, muskel og lever i så store biter at de lett kan gjenkjennes.

– Disse resultatene er i tråd med funn som viser at også andre store molekyler kan tas opp og ha sin virkning i kroppen. Den biologiske betydningen av opptak av gener i kroppen er ikke kjent. - Forskning.no

GMO-mais-test. Foto: Yann Forget

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...